JUMLAH É-WARONG DI KOTA SUKABUMI DITAMBAH JADI 41 UNIT É-WARONG

Reporter : ENDANG SUMARDI

PLT (Palaksana Tugas) Kapala Dines Sosial Kota Sukabumi, Hudi Kodir Wahyu, S.Sos., M.K.M. ngajéntrékeun, jumlah é-Warong (éléktronik Warung Gotong Royong) di Kota Sukabumi, tina asalna dina taun 2017 réana 16 unit é-Warong, dina taun 2018 ieu ku Kemensos (Kementrian Sosial) RI ditambah réana 25 unit é-Warong, nya éta totalna jadi 41 unit é-Warong, anu sumebar di 33 kalurahan jeung 7 kacamatan sa Kota Sukabumi.

Tapi pikeun ka 25 unit é-Warong tambahan anu diadegkeun dina taun 2018 ieu, béda jeung 16 é-Warong anu diadegkeun dina taun 2017 nu geus kaliwat. Sabab ka 16 é-Warong anu diadegkeun dina taun 2017 mah diadegkeun ti KPM PKH, sarta anu bogana dibéré bantuan pikeun ngadegkeun é-Warong ku Kemensos RI. Sedengkeun pikeun ka 25 unit é-Warong tambahan anu diadegkeun dina taun 2018 mah, ngarupakeun agén ti sala sahiji bank BUMN, sarta ditunjuk ku éta bank pikeun jadi é-Warong.

Anapon maksud jeung tujuannana, nya éta pikeun ngaronjatkeun palayanan jeung ngagampangkeun warga masarakat para KPM (Kulawarga Panarima Mangpaat) PKH (Program Kulawarga Harepan) di Kota Sukabumi, dina nyokot BPNT (Bantuan Pangan Non Tunéy). Lantaran dina taun 2017, Kota Sukabumi katut 73 kota jeung kabupatén sa Indonésia, dijadikeun pilot project atawa conto proyék pikeun nerapkeun konvérsi Raskin (Béas Miskin) atawa Rastra (Béas Sajahtra) ku BPNT. Salajuna dijéntrékeun, saméméhna satiap é-Warong di Kota Sukabumi, dina saban bulanna ngalayanan réana 1.000 KPM PKH. Ngan ku ayana panambahan éta é-Warong téh, satiap é-Warong di Kota Sukabumi dina satiap bulanna ngalayanan réana 300 KPM PKH.

PLT Kapala Dines Sosial Kota Sukabumi ngaharepkeun, ku ayana panambahan é-Warong dina taun 2018 téh, para KPM PKH di Kota Sukabumi bisa meunang ajén BPNT nu leuwih hadé deui, saperti béas, endog, minyak goréng, gula pasir jeung nu séjénna, luyu jeung anu dipikahayang ku para KPM PKH. Salian ti éta, para KPM PKH di Kota Sukabumi, bisa jeung biasa nabung, lantaran para KPM PKH di Kota Sukabumi téh dibéré rékening bank jeung geus jadi milik para KPM PKH. Maksud jeung tujuannana, sangkan kahirupan jeung kasajahtraan para KPM PKH di Kota Sukabumi téh bisa undak jeung ngaronjat, nya éta anu asalna tina miskin pisan jadi miskin, sarta tina miskin jadi rawan miskin jeung saterusna. Sabab para KPM PKH di Kota Sukabumi téh dibéré KKS (Kartuh Kulawarga Sajahtra) Mérah Putih, anu dina saban bulanna ditransper duit gedéna Rp. 110 rébu pikeun BPNT.