DINES PAHUBUNGAN KOTA SUKABUMI BARIS NYIEUN PERDA NGEUNAAN PANYALAGARAAN PAHUBUNGAN

Reporter : ENDANG SUMARDI

Dines Pahubungan Kota Sukabumi, nurutkeun rarancang baris nyieun Perda (Peraturan Daérah) ngeunaan Panyalagaraan Pahubungan, diantarana Perda ngeunaan inséntip, lantaran geus dikaji, cindekna dina taun 2017 anu geus kaliwat. Anapon maksud jeung tujuan baris dijieunna éta Perda téh, sakumaha anu dijelaskeun ku Kapala Dines Pahubungan Kota Sukabumi, Abdul Rachman, A.TD., nya éta pikeun ngatur parobahan tarif angkutan jeung nu séjénna, kaasup Widang Bina Marga.

Tah usaha pikeun ngawujudkeun rarancang nyieun éta Perda téh, pihak Dines Pahubungan Kota Sukabumi geus ngalaksanakeun koordinasi katut komunikasi jeung pihak Komisi I Widang Pamaréntahan DPRD Kota Sukabumi, sangkan éta Perda téh bisa sagancangna dibahas jeung diterbitkeun sakaligus ditetepkeun sacara dépinitip, supaya parobahan tarif angkutan di Kota Sukabumi jeung nu séjénna bisa sagancangna dilaksanakeun.

Sedengkeun Ketua Komisi I Widang Pamaréntahan DPRD Kota Sukabumi, H.M. Faisal Anwar Bagindo, S.IP. ngabenerkeun, yén mitra kerja Komisi I DPRD Kota Sukabumi, nya éta Dines Pahubungan Kota Sukabumi, sawatara waktu ka tukang geus ngusulkeun nyieun Perda ngeunaan Panyalagaraan Pahubungan.

Tah kusabab kitu, dina ngabahasna, Komisi 1 DPRD Kota Sukabumi baris ngagunakeun konsép anu épéktip jeung épisien, sarta moal gedé teuing ngagunakan anggaran, namung hasilna sarua jeung Perda-Perda nu séjénna, nya éta cukup dibahas ku AKD (Alat Kalengkepan DPRD) Kota Sukabumi, anu ngawengku Komisi I Widang Pamaréntahan, Komisi II Widang Ěkonomi, Kauangan jeung Pangwangunan, sarta Komosi III Widang Kasajahtraan Rahayat, saperti Perda ngeunaan atikan, sarta teu perlu dibahas deui ku Pansus (Panitia Khusus) Pangbahasan DPRD Kota Sukabumi, lantaran éta Perda téh sipatna darurat sarta perlu pisan pikeun sagancangna diterbitkeun jeung ditetepkeun sacara dépinitip.

Salajuna dijelaskeun, sanggeus éta Raperda (Rancangan Peraturan Daérah) dibahas ku 3 Komisi DPRD Kota Sukabumi, baris sagancangna dirékoméndasikeun sarta diagéndakeun pikeun diparipurnakeun jeung ditetepkeun sacara dépinitip. Lian ti éta ogé dijelaskeun, saupama éta Raperda kudu dibahas ku Pansus Pangbahasan DPRD Kota Sukabumi, baris méakeun waktu anu lila sarta  merlukeun anggaran anu gedé. Sabab Pansus Pangbahasan DPRD Kota Sukabumi téh, kudu ngalaksanakeun Kunker (Kunjungan Kerja) jeung studi banding ka Kota atawa Kabupatén séjénna di Indonésia.