WALI KOTA SUKABUMI JADI INSPÉKTUR UPACARA KIRAB PAMILON ATIK SETUKPA LEMDIKLAT POLRI SUKABUMI TAUN 2018

Reporter : ENDANG SUMARDI

Wali Kota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., jadi Inspéktur Upacara Kirab Pamilon Atik Setukpa (Sakola Pangbentukan Perwira) Lemdiklat (Lembaga Pendidikan jeung Palatihan) Polri Sukabumi Taun 2018, cindekna tanggal 9 Maret 2018, di Lapangan Sutadi Ronodiporo Setukpa Lemdiklat Polri Sukabumi. Hadir dina kasempetan éta, Kapala Setukpa Lemdiklat Polri Sukabumi, Wakil Kapala Setukpa Lemdiklat Polri Sukabumi, Unsur FKPD (Forum Komunikasi Pingpinan Daérah) Kota Sukabumi, para Kapala OPD (Organisasi Parangkat Daérah) jeung instansi nu aya kaitannana, para dosén, instruktur jeung palatih, sarta para tamu ondangan séjénna.

Dina biantarana Wali Kota Sukabumi ngajelaskeun, para Pamilon Atik Setukpa Lemdiklat Polri Taun 2018, dina danget ieu aya di Kota Sukabumi, sabagé Kota Santri jeung Kota Pulisi anu geus kakoncara ti jaman Hindia Belanda. Sajarah panjang Kapulisisan RI, utamana dina ngabentuk sumber daya insan kapulisian, teu leupas ti Kota Sukabumi. Lantaran ti tempat ieu, ti mimiti taun 1927 anu geus kalarung, putra-putri bangsa panghadéna diatik pikeun jadi pulisi anu beunang diandelkeun jeung profésional.

Tah kulantaran kitu, ka sakumna Anggahota Pulisi anu dina danget ieu meunang kasempetan pikeun diatik di Setukpa Lemdiklat Polri Sukabumi, Wali Kota Sukabumi ngawilujengkeun sumping jeung ngawilujeng diajar, sakaligus ngaharepkeun, sangkan bisa ngamangpaatkeun waktu atikan ieu sahadé-hadéna. Salian ti éta, kalayan asmana pamaréntah jeung warga masarakat Kota Sukabumi, Wali Kota Sukabumi ngahaturkeun salam kawilujengan sarta pinuh rasa kakulawargaan, ka sakumna Anggahota Pulisi anu datang ti sakuliah Indonésia. Disagigireun ti éta, ogé kudu betah pikeun saheulaanan cicing di Kota Sukabumi. Malah kudu leuwih jauh ti éta, nya éta kudu jadi inspirasi jeung spirit dina ngajalankeun pancén kadinesan engké, di daérahna masing-masing.

Sedengkeun Wakil Kapala Setukpa Lemdiklat Polri Sukabumi ngajelaskeun, Kirab Pamilon Atik Setukpa Lemdiklat Polri Sukabumi ieu téh geus 5 taun teu dilaksanakeun, sarta dina taun 2018 ieu kakara dilaksanakeun deui. Salajuna dijelaskeun, ieu kirab téh dilaksanakeun ku cara leumpang, sarta barisan anu pangheulana atawa panghareupna, nya éta Drum Band Setukpa Lemdiklat Polri Sukabumi, nguriling ka sapanjang jalan protokol di Kota Sukabumi. Anapon maksud jeung tujuannana, nya éta pikeun ngawanohkeun para Pamilon Atik Setukpa Lemdiklat Polri Sukabumi, ka sakumna lapisan warga masarakat Kota Sukabumi.