SAKUMNA JANGJI PULITIK WALI KOTA SUKABUMI PARIODEU TAUN 2013-2018 GEUS DIWUJUDKEUN 100 PERESÉN

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Wali Kota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M. nandeskeun, salila 5 taun ngajabat Wali Kota Sukabumi, sakumna janji pulitik anu ditepikeun dina mangsa kampanyeu nyalonkeun Wali Kota Sukabumi Pariodeu Taun 2013-2018, geus diwujudkeun 100 peresén. Salian ti éta, ogé hasil ngarobah jeung ngaronjatkeun kahirupan warga masarakat Kota Sukabumi ka nu leuwih hadé deui, diantarana ku ngaliwatan palayanan dasar kaséhatan jeung atikan sarta kamekaran ékonomi, utamana dina taun 2018 atawa dina ahir taun mangsa jabatan Wali Kota Sukabumi Pariodeu Taun 2013-2018, nya éta ngaronjat jeung ngahontal 5,43 peresén.

Salajuna diungkabkeun, aya 114 jangji anu ditepikeun dina mangsa kampanyeu nyalonkeun Wali Kota Sukabumi Pariodeu Taun 2013-2018. Tah kulantaran kitu, ti saprak ngajabat Wali Kota Sukabumi, sakumna éta jangji téh sacara nungtut langsung diwujudkeun, sarta dina taun 2018 atawa dina ahir taun mangsa jabatan Wali Kota Sukabumi Periodeu Taun 2013-2018, sakumna éta janji téh geus diwujudkeun 100 peresén, malah aya nu leuwih ti 100 peresén.

Basa dikolongan ngeunaan pangwangunan Pasar Tradisional Semi Modéren Kota Sukabumi, cindekna di urut wangunan Pasar Pelita Kota Sukabumi anu nepi ka danget ieu masih dilaksanakeun, numutkeun Wali Kota Sukabumi lain ngarupakeun jangji Wali Kota Sukabumi. Lantaran anu dijangjikeun ku Wali Kota Sukabumi dina mangsa kampanyeu nyalonkeun Wali Kota Sukabumi mah, nya éta ngeunaan kamekaran ékonomi Kota Sukabumi ka nu leuwih hadé deui, sarta éta jangji téh bisa diwujudkeun sacara hadé jeung lancar. Buktina kamekaran ékonomi di Kota Sukabumi téh, dina danget ieu ngahontal 5,43 peresén, atawa leuwih luhur tina kamekaran ékonomi nasional, anu dina danget ieu ngahontal 4 peresén. Kitu deui ngeunaan inflasi di Kota Sukabumi, dina danget ieu nyirorot jadi 2,2 peresén. Padahal dina mangsa saméméh ngajabat Wali Kota Sukabumi mah, inflasi di Kota Sukabumi téh kacida luhurna, nya éta ngahontal 8,3 peresén.

Kitu deui basa dikolongan ngeunaan prestasi jeung layang pangajén anu hasil dicangking salila ngajabat Wali Kota Sukabumi Periodeu Taun 2013-2018, sakumaha anu dijelaskeun ku Wali Kota Sukabumi aya 46 prestasi jeung layang pangajén ti Pamaréntah Propinsi Jawa Barat jeung Pamaréntah Puseur, nya éta nu aya sangkut pautna jeung paningkatan katut kamekaran palayanan ka warga masarakat di Kota Sukabumi. Diantarana dina widang kaséhatan, atikan, kabersihan jeung pangwangunan infrastuktur. Saterusna dijelaskeun, éta prestasi jeung layang pangajén téh, diajén tina sisi prosés, kahasilan jeung kamangpaatannana pikeun warga masarakat. Sedengkeun prestasi jeung layang pangajén anu ngareueuskeun pamaréntah jeung warga masarakat Kota Sukabumi, diantarana prestasi jeung layang pangajén Paduli Atikan, KLA (Kota Layak Anak) jeung Kota Séhat, sarta dina Pamulutan jeung Pangalolaan PBB-P2 (Pajak Bumi jeung Bangunan Padésaan jeung Pakotaan) sarta BPHTB (Pajak Béa Peroléhan Hak Atas Tanah jeung Bangunan).