JUMLAH PADUMUK KOTA SUKABUMI DUMASAR KANA DKB SEMESTER II TAUN 2017 RÉANA 335.866 JIWA

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

PLT (Palaksana Tugas) Sekertaris Daérah Kota Sukabumi, Drs. H. Saléh Makbullah, M.Si. ngajelaskeun, jumlah padumuk Kota Sukabumi dumasar kana DKB (Data Konsolidasi Bersih) Semester II Taun 2017, atawa data padumuk anu geus dibersihkeun ku Kemendagri (Kementrian Dalem Negri) RI, nya éta réana ngahontal 335.866 jiwa. Anapon progrés panerbitan dokumén kapadumukan anu geus dilaksanakeun nepi ka danget ieu, nya éta panerbitan Kutipan Akteu Kalahiran budak umur 0 nepi ka 18 taun anu réana ngahontal 105.392 budak, sarta anu geus ngabogaan Akteu Kalahiran réana 100.433 budak atawa geus ngahontal 95,29 peresén. Sedengkeun dina panerbitan KTP-él (Kartu Tanda Padumuk éléktronik) geus ngahontal 213.844 jiwa, atawa geus ngahontal 91,42 peresén tina jumlah padumuk wajib KTP anu réana 234.689 jiwa.

Ěta hal téh ditepikeun dina biantara, basa muka sacara resmi SosiaIisasi Pamangpaatan Data Kapadumukan, pikeun ngaorojong palayanan publik jeung parancanaan pangwangunan di Lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, cindekna tanggal 20 Maret 2018, di Hotél Maxoné Sukabumi, ngawakilan Wali Kota Sukabumi. Hadir dina kasempetan éta, nara sumber ti Ditjén (Diréktorat Jéndral) Kapadumukan jeung Panyatetan Sipil Kemendagri RI, Kapala Disdukcapil (Dines Kapadumukan jeung Panyatetan Sipil) Kota Sukabumi, Iskandar, S.IP., M.T. katut para Kapala OPD (Organisasi Parangkat Daérah) séjénna, para Camat jeung Lurah, sarta para tamu ondangan lianna.

PLT Sekertaris Daérah Kota Sukabumi ogé ngajelaskeun, éta hasil anu luar biasa téh, teu leupas tina ilubiungna sakumna pihak, utamana aparat Disdukcapil Kota Sukabumi katut aparat wilayah Kacamatan jeung Kalurahan sa Kota Sukabumi. Tah kulantaran kitu, PLT Sekertaris Daérah Kota Sukabumi kalayan asmana pribadi katut Wali Kota Sukabumi sarta Pamaréntah Kota Sukabum,/ ngahaturkeun nuhun katut pangajén anu saluhur-luhurna ka sakumna plhak, anu geus ngabantu palaksanaan program administrasi kapadumukan jeung panyatetan sipil di Kota Sukabumi, anu nepi ka danget ieu lumangsung sacara hadé jeung lancar.

Lian ti éta ogé dijelaskeun, dumasar kana Pasal 58 Ayat 4 Undang-Undang Nomer 24 Taun 2013 ngeunaan Administrasi Kapadumukan disebutkeun, yén data kapadumukan anu digunakeun pikeun sakumna kaperluan, nya éta data kapadumukan ti Kamentrian anu ngabogaan tanggungjawab dina urusan pamaréntahan dalem negri, diantara pikeun pamangpaatan palayanan publik, parancanaan pangwangunan, alokasi anggaran, pangwangunan démokrasi, sarta pananjeuran hukum jeung panyegahan kiriminal.

Saterusna dijelaskeun, data  kapadumukan pikeun pamangpaatan palayanan publik, nya éta pikeun digunakeun dina nyieun SIM (Surat Ijin Mengemudi), Ijin Usaha, Palayanan Wajib Pajeg, Palayanan Pabangkan, Palayanan Panerbitan Sértifikat Tanah, Asuransi/ Jamkesmas (Jaminan Kaséhatan Masarakat) jeung Jaminan Sosial Tanaga Kerja. Sedengkan data kapadumukan pikeun pamangpaatan parancanaan pangwangunan, diantarana pikeun digunakeun dina parancanaan pangwangunan nasional, parancanaan atikan, parancanaan kaséhatan, parancanaan tanaga kerja jeung pangentasan masarakat tina kamiskinan.

Salajuna data kapadumukan pikeun pamangpaatan alokasl anggaran, nya éta pikeun digunakeun dina panangtuan DAU (Dana Alokasi Umum) jeung pahitungan poténsi pajeg, sarta data kapadumukan pikeun pamangpaatan pangwangunan démokrasi. Diantarana pikeun digunakeun dina panyiapan  DAK2 (Data  Agrégat  Kapadumukan tiap Kacamatan) jeung panyiapan DP4 (Data Padumuk Poténsial Pamilih Pamilu). Sedengkeun data kapadumukan pikeun pamangpaatan pananjeuran hukum jeung panyegahan kiriminal, nya éta pikeun digunakeun keur ngagampangkeun palacakan palaku kiriminal, nyegah padagangan jalma jeung nyegah pangiriman tanaga kerja illégal.