SALILA NGAJABAT WALI KOTA SUKABUMI PARIODEU TAUN 2013-2018 HASIL NYANGKING 46 PRESTASI

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Wali Kota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., salila ngajabat Wali Kota Sukabumi Pariodeu Taun 2013-2018, hasil nyangking 46 prestasi jeung layang pangajén ti Pamaréntah Propinsi Jawa Barat jeung Pamaréntah Puseur, anu ngareueuskeun sakumna pihak, boh pamaréntah boh warga masarakat Kota Sukabumi. PLT (Palaksana Tugas) Kapala Bagian Humas (Hubungan Masarakat) jeung Protokol Setda Kota Sukabumi, Bénny Mustari, S.Pd., S.IP., M.Si. ngajelaskeun, Wali Kota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M. geus hasil mawa Kota Sukabumi jadi kota anu salawasna dipahatikeun ku kabupatén jeung kota séjénna di Indonésia. Lantaran rupa-rupa prestasi jeung layang pangajén anu dicangking ku Wali Kota Sukabumi téh, salawasna jadi pahatian husus ti Pamaréntah Puseur.

Saterusna dijelaskeun, ka 46 prestasi jeung layang pangajén anu dicangking ku Wali Kota Sukabumi téh, aya kaitannana jeung palayanan ka warga masarakat Kota Sukabumi, ti mimiti widang kaséhatan, atikan, kabersihan jeung pangwangunan infrastuktur, sarta éta prestasi jeung layang pangajén téh diajén tina sisi prosés, kahasilan jeung kamangpaatannana pikeun warga masarakat Kota Sukabumi.

Anapon prestasi jeung layang pangajén nu jadi kareueus pamaréntah jeung warga masarakat Kota Sukabumi anu kacangking ku Wali Kota Sukabumi téh, nya éta prestasi jeung layang pangajén Paduli Atikan, KLA (Kota Layak Anak) jeung Kota Séhat, sarta dina Pamulutan jeung Pangalolaan PBB-P2 (Pajak Bumi jeung Bangunan Padésaan jeung Pakotaan) sarta BPHTB (Pajak Béa Peroléhan Hak Atas Tanah jeung Bangunan).

Leuwih jauh PLT Kapala Bagian Humas jeung Protokol Setda Kota Sukabumi ngajelaskeun, ka 46 éta prestasi jeung layang pangajén téh, dicangking ku Wali Kota Sukabumi salila 4 taun 10 bulan, cindekna ti bulan Méi 2013 nepi ka bulan Maret 2018, nya éta ngawengku 5 prestasi dicangking dina taun 2014, 11 prestasi dina taun 2015, 10 prestasi dina tahun 2016, 16 prestasi dina taun 2017, jeung 4 prestasi dina taun 2018, anu kabéhannana aya kaitannana jeung palayanan ka warga masarakat.

Tah ku sabab kitu, prosés palayanan ka warga masarakat dina sagala widang, di Kota Sukabumi kudu salawasna dironjatkeun ku satiap SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi. Lantaran leading sector palayanan ka warga masarakat anu paling utama, nya éta aya di satiap SKPD. Salian ti éta, PLT Kapala Bagian Humas jeung Protokol Setda Kota Sukabumi ngaharepkeun, prosés palayanan ka warga masarakat dina sagala widang di Kota Sukabumi, ka hareup bisa leuwih maju jeung ngaronjat deui, sarta bisa ngarojong jeung ngadorong kana ngaronjatna kasajahtraan warga masarakat Kota Sukabumi.