SAJUMLAH 355 ASN MEUNANG ANUGRAH TANDA KAHORMATAN SATYA LANCANA KARYA SATYA

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Sajumlah 355 ASN (Aparatur Sipil Nagara) atawa PNS (Pagawé Negri Sipil) di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, meunang anugrah Tanda Kahormatan Satya Lancana Karya Satya 30 Taun, 20 Taun jeung 10 Taun ti Persidén RI/ Ěta anugrah téh diseumatkeun ku Wali Kota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., dibarengan ku PLT (Palaksana Tugas) Sekertaris Daérah Kota Sukabumi, Drs. H. Saléh Makbullah, M.Si., di Gedong Pusat Kajian Islam Kota Sukabumi, dina raraga miéling Poé Jadi Ka 104 Taun Kota Sukabumi, 1 April 2018. Hadir dina kasempetan éta, para Asistén Daérah Setda Kota Sukabumi, para Kapala OPD (Organisasi Parangkat Daérah), para Camat jeung Lurah, sarta para tamu ondangan liana.

Dina biantarana Wali Kota Sukabumi ngajelaskeun, Satya Lancana Karya Satya téh ngarupakeun layang pangajén ti Nagara ka ASN, anu geus gawé pinuh ku kasatiaan dumasar kana Pancasila jeung Undang-Undang Dasar 1945, sarta Nagara jeung Pamaréntah pinuh ku pangabdian, kajujuran, kaparigelan jeung kadisiplinan anu luhur, sarta bisa dijadikeun tuladan ku ASN séjénna. Lian ti éta ogé kudu geus ngabdi salila 10 taun, 20 taun jeung 30 tahun. Tah ku sabab kitu, Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun ka sakumna ASN di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi nu meunang anugrah Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya, bisa jadi tuladan pikeun ASN lianna.

Salajuna dijelaskeun, ASN sabagé unsur Aparatur Nagara, Abdi Nagara jeung Abdi Masarakat, dina ngalaksanakeun pancén pamaréntahan, pangwangunan jeung kamasarakatan, ngabogaan kalungguhan, hak jeung kawajiban anu sarua. Tah ku lantaran kitu, panganugrahan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya ieu téh, teu didasarkeun kana pangkat jeung golongan, tapi didasarkeun kana lilana digawé, nya éta 10 taun, 20 taun jeung 30 taun.

Leuwih jauh Wali Kota Sukabumi ngajelaskeun, ASN mingkin ditungtut pikeun mibanda ajén anu hadé, boh tina sisi kompeténsi boh tina sisi integritas, hususna dina ngajalankeun pancén gawé sacara hadé jeung bener, luyu jeung étika sarta aturan katut undang-undang anu ditetepkeun. Sabab kompeténsi jeung integritas téh, ngarupakeun sala sahiji sarat penting pikeun ASN dina ngajalankeun pancén gawé. Disagigireun ti éta, ogé kudu salawasna usaha satékah polah méré jeung ngaronjatkeun palayanan ka sakumna lapisan warga masarakat, luyu jeung Tupoksi (Tugas Poko jeung Fungsi) sarta widang masing-masing.