PAWÉY SENI BUDAYA KOTA SUKABUMI TAUN 2018 LUMANGSUNG GUMEBYAR

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Pawéy Seni Budaya Kota Sukabumi Taun 2018 anu dilaksanakeun ku Pamaréntah Kota Sukabumi ngaliwatan Disporapar (Dines Kapamudaan, Olahraga jeung Pariwisata) Kota Sukabumi, cindekna tanggal 20 Maret 2018, dina raraga mapag jeung ngareuah-reuah milang kala Poé Jadi Ka 104 Taun Kota Sukabumi, 1 April 2018, lumangsung gumebyar.

Lantaran éta pawéy anu diiluan ku 15 kota jeung kabupatén sa Jawa Barat sarta 7 kacamatan sa Kota Sukabumi téh, mintonkeun rupa-rupa jenis seni budaya ciri has wewengkonna masing-masing, sarta bisa nyirep warga masarakat nu lalajo éta pawéy colohok bengong mata simeuteun, nempo kaahéngan seni budaya anu dipintonkeun ku para pamilon éta pawéy, boh tina sisi tatabeuhan jeung gerakan-gerakan ibingannana, boh tina sisi busana jeung alat-alat pangrojongna.

Ěta pawéy téh disaksian ku puluhan rébu warga masarakat di sapanjang ruteu pawéy jeung di sabudeureun Panggung Kahormatan, Jalan R. Syamsudin, S.H. cindekna di hareupeun Balé Kota Sukabumi. Anapon ruteu éta pawéy téh, nya éta start ti Lapangan Merdéka Kota Sukabumi, saterusna mapay Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan R.Ě. Martadinata, Jalan Siliwangi jeung finish di Jalan R. Syamsudin, S.H., sanggeus ngaliwatan Panggung Kahormatan.

Sajumlah warga masarakat nu lalajo éta pawéy, nyarita ngarasa ahéng nempo rupa-rupa jenis seni budaya anu dipintonkeun ku 15 kota jeung kabupatén sa Jawa Barat sarta 7 kacamatan sa Kota Sukabumi. Salian ti éta, sajumlah warga masarakat ogé ngajelaskeun, Propinsi Jawa Barat téh bener-bener beunghar ku rupa-rupa jenis seni budaya. Sabab tina 15 kota jeung kabupatén sa Jawa Barat anu miluan kana ieu pawéy téh, mintonkeun seni budaya ciri has wewengkonna masing-masing, sarta réa jenis seni budaya anu kakara katempo dina ieu pawéy.

Tah ku lantaran kitu, sajumlah warga masarakat ngahaturkeun nuhun ka Pamaréntah Kota Sukabumi, anu geus nyalagarakeun ieu pawéy. Sabab ku dicalagarakeunnana ieu pawéy téh, warga masarakat bisa nempo rupa-rupa jenis seni budaya ciri has wewengkon kota jeung kabupatén di Jawa Barat. Tah ku sabab kitu, sajumlah warga masarakat ngaharepkeun, sangkan ieu pawéy téh salawasna dilaksanakeun sacara rutin satiap taun. Lantaran gedé pisan mangpaatnya pikeun warga masarakat, hususna dina nambahan pangaweruh ngeunaan rupa-rupa jenis seni budaya ciri has kota jeung kabupatén di Jawa Barat. Disagigireun ti éta, sajumlah warga masarakat ogé ngawilujengkeun milang kala Poé Jadi Ka 104 Taun Kota Sukabumi, sakaligus ngaharepkeun, sangkan Kota Sukabumi bisa leuwih sajahtra jeung maju deui dina sagala widang.