GUBERNUR JAWA BARAT NGAWILUJENGKEUN TEPUNG TAUN KA 104 KOTA SUKABUMI

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Gubernur Jawa Barat, Dr. H. Ahmad Héryawan, Lc., M.Si., kalayan asmana pribadi sarta Kapala Daérah katut pamaréntah jeung warga masarakat Propinsi Jawa Barat, ngawilujengkeun tepung taun ka 104 Kota Sukabumi, ka sakumna aparat jeung warga masarakat Kota Sukabumi. Ěta pangwillujeng Gubernur Jawa Barat téh, ditepikeun dina biantara basa jadi Inspéktur Upacara, nya éta dina Upacara Pangéling-ngéling Tepung Taun Ka 104 Poé Jadi Kota Sukabumi, poe Minggu isuk, 1 April 2018, di Lapangan Merdéka Kota Sukabumi.

Lian ti éta, Gubernur Jawa Barat miharep ka sakumna aparat jeung warga masarakat Kota Sukabumi, sangkan Pangéling-ngéling Tepung Taun Ka 104 Poé Jadi Kota Sukabumi téh dijadikeun ajang évaluasi, pikeun dijadikeun bahan kawijakan dina ngaronjatkeun kamajuan Kota Sukabumi ka nu leuwih hadé deui dina sagala widang.

Salajuna, Gubernur Jawa Barat ngahaturkeun nuhun jeung layang pangajén anu saluhur-luhurna ka sakumna aparat jeung warga masarakat Kota Sukabumi. Lantaran Kota Sukabumi téh terus-terusan ngarandapan kamajuan dina sagala widang, sarta jadi salahiji kota di Jawa Barat anu pang réana nyangking layang pangajén, boh ti Pamaréntah Propinsi Jawa Barat boh ti Pamaréntah Puseur.

Saterusna Gubernur Jawa Barat ngajelaskeun, Pangéling-ngéling Tepung Taun Ka 104 Poé Jadi Kota Sukabumi ieu téh, ngarupakeun anu pamungkas pikeun Gubernur Jawa Barat. Sabab dina taun 2018 ieu téh, Gubernur Jawa Barat baris mungkas kalungguhan katut pangabdian sabagé Gubernur Jawa Barat.

Hal anu sarua ditepikeun ku Wali Kota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., yén Pangéling-ngéling Tepung Taun Ka 104 Poé Jadi Kota Sukabumi ieu téh, ngarupakeun anu pamungkas pikeun Wali Kota Sukabumi. Lantaran dina tanggal 13 Méi 2018, Wali Kota Sukabumi baris mungkas kalungguhan katut pangabdian sabagé Wali Kota Sukabumi.

Satuluyna ngajelaskeun, salila mancén tugas sabagé Wali Kota Sukabumi Pariodeu Taun 2013-2018, dumasar kana hasil évaluasi, sakabéh program kerja bisa dilaksanakeun kalayan lungsur-langsar jeung ngaleuwihan target, nya éta ngahontal 111,11 peresén. Padahal dina RPJMD (Rancana Pangwangunan Jangka Menengah Daérah) Kota Sukabumi Taun 2013-2018, ngan ukur ditargétkeun 90 peresén.

Anapon rupa-rupa udagan anu geus hasil kahontal, diantarana pangwangunan doublé trék atawa jalur ganda rél Karéta Api jurusan Sukabumi-Bogor jeung pangwangun Jalan Tol Bocimi (Bogor-Ciawi-Sukabumi). Ěta udagan téh ngarupakeun tindak-laju tina Sukabumi Summit Taun 2016, anu diluluguan ku Walikota Sukabumi, sarta diiluan ku 10 Pamaréntah Kota jeung Kabupatén sa Jawa Barat.