UPACARA PANGÉLING-NGÉLING TEPUNG TAUN KA 104 POÉ JADI KOTA SUKABUMI LUMANGSUNG LANCAR JEUNG HIDMAT

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Upacara Pangéling-ngéling Tepung Taun Ka 104 Poé Jadi Kota Sukabumi, poe Minggu isuk, 1 April 2018, di Lapangan Merdéka Kota Sukabumi, lumangsung lancar jeung hidmat, sarta aman jeung tartib. Ěta upacara téh dimimitian ku ngahaleuangkeun Lagu Indonésia Raya, diteruskeun biantara Wali Kota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., ngawilujengkeun sumping sakaligus ngahaturkeun nuhun ka sakumna para tamu ondangan anu hadir dina éta upacara.

Anapon nu jadi Inspéktur Upacara, nya éta Gubernur Jawa Barat, Dr. H. Ahmad Héryawan, Lc., M.Si., Perwira Upacara Pasi Pers Kodim 0607 Kota Sukabumi, Kaptén Arméd Abdurohim, Komandan Upacara, Kasdim (Kapala Staf Kodim) 0607 Kota Sukabumi, Mayor CHB Rahman Hoérulloh, nu Mawa Lambang jeung Bendéra Pamaréntah Kota Sukabumi Reugreug Pageuh Répéh Rapih, Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kota Sukabumi, nu Maca Naskah Pancasila, Akbar Fauzi, nu Maca Naskah Pangbukaan Undang-Undang Dasar 1945, Vonny Astriandra, Satuan Musik, Marching Band Gema Swara Korpri Kota Sukabumi, sarta Paduan Soara, Mérah Putih Dines Pendidikan jeung Kabudayaan Kota Sukabumi.

Sedengkan pamilon upacara, ngawengku Setukpa Lemdiklat Polri Sukabumi, Kodim 0607 Kota Sukabumi, Yonif 310 Kidang Kancana, Yon Arméd 13 Nanggala Kostrad, Polres Sukabumi Kota, Dines Pahubungan Kota Sukabumi, Satpol PP Kota Sukabumi, Gabungan Korpri Kota Sukabumi, PGRI Kota Sukabumi, BPJS Kesehatan Perwakilan Sukabumi, Kader Poyandu, KNPI Kota Sukabumi, OKP, Mahasiswa jeung Palajar, sarta Pramuka jeung PMR.

Saterusna para tamu ondangan dina éta upacara téh, nya éta Ais Pangampih DPRD Propinsi Jawa Barat, para pangagung ti Pamaréntah Propinsi Jawa Barat katut BKPP (Badan Koordinasi Pamaréntahan jeung Pangwangunan) Wilayah 1 Propinsi Jawa Barat, sarta ti Pamaréntah Kota jeung Kabupatén sa Wilayah I Propinsi Jawa Barat, para mantén Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi, para Inohong Pajoang, Alim Ulama, Inohong Masarakat, Pingpinan Organisasi Sosial, Pulitik, Kamasarakatan, Pamuda jeung Wanoja, sarta para tamu ondangan liana, maraké raksukan adat Sunda, nya éta lalaki maké Iket, Baju Kamprét jeung Calana Pangsi, sarta wanoja maké Baju Kabaya jeung Samping Kebat.

Dina kasempetan éta, Gubernur Jawa Barat, Dr. H. Ahmad Héryawan, Lc., M.Si. katut Wali Kota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., masrahkeun layang pangajén ka para juara lomba, SK (Surat Kaputusan) Kanaékan Pangkat jeung SK Pangsiun sacara simbolis, sarta ngaresmikeun proyék pangwangunan anu diwaragadan ku Pamaréntah Propinsi Jawa Barat, nya éta GOR (Gelanggang Olah Raga) Merdéka Kota Sukabumi, Gedong Kasenian Kota Sukabumi sarta Poliklinik Rawat Inap jeung Rawat Jalan RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi, pikeun warga masyarakat anu teu mampuh, ditandaan ku néken prasasti éta wangunan.

Lian ti éta, ogé ngalaksanakeun launching UHC (Universal Héalth Coverage) BPJS Kaséhatan, ditandaan ku néken Déklarasi UHC BPJS Kaséhatan, sakaligus masrahkeun KIS (Kartuh Indonésia Séhat) sacara simbolis ka 7 urang warga masarakat jeung ngapungkeun balon gas. diteruskeun ngadongdon jeung niténan wangunan anu diresmikeun. Ěta upacara téh direuah-reuah ku rupa-rupa pintonan kasenian, boh kasenian tradisional boh kasenian modéren.

Saréngséna upacara, beurangna diteruskeun Rapat Paripurna Istiméwa DPRD Kota Sukabumi, dina raraga miéling tepung taun Poé Jadi Ka 104 Kota Sukabumi, di Rohangan Rapat Paripurna DPRD Kota Sukabumi, ti tabuh 13.30 WIB nepi ka réngsé, sarta peutingna dilaksanakeun Silaturahmi jeung Tasyakur Bi Nimat, di Gedong Juang 45 Kota Sukabumi, ti tabuh 19.30 WIB nepi ka réngsé.