SAKABÉH PROGRAM KERJA WALI KOTA SUKABUMI PARIODEU TAUN 2013-2018 BISA DILAKSANAKEUN JEUNG NGALEUWIHAN TARGÉT

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Wali Kota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M. nandeskeun, sakabéh program kerja salila nyangking kalungguhan Wali Kota Sukabumi Pariodeu Taun 2013-2018, bisa dilaksanakeun kalayan lungsur-langsar jeung ngaleuwihan targét, nya éta ngahontal 111,11 peresén. Panandesan Wali Kota Sukabumi éta téh, ditepikeun basa ngabuka sacara resmi Rapat Pangbahasan Drap Dokumén LKPJ (Laporan Katerangan Pananggung Jawaban) Wali Kota Sukabumi Ahir Taun Anggaran 2017 jeung LKPJ Wali Kota Sukabumi Ahir Mangsa Jabatan Taun 2013-2018, di Hotél Horison Sukabumi, cindekna tanggal 23 Maret 2018.

Salajuna dijelaskeun, éta hal téh luyu jeung hasil évaluasi anu dilaksanakeun ku Bappeda (Badan Parencanaan Pangwangunan Daérah) Kota Sukabumi, nya éta sakabéh program kerja Wali Kota Sukabumi Pariodeu Taun 2013-2018, bisa dilaksanakeun jeung ngaleuwihan targét. Padahal dina RPJMD (Rancana Pangwangunan Jangka Menengah Daérah) Kota Sukabumi Taun 2013-2018, ngan ukur ditargétkeun 90 peresén.

Lian ti éta ogé dijelaskeun, ku hal éta téh, Kota Sukabumi jadi kota anu pang réana narima layang pangajén ti Pamaréntah Propinsi Jawa Barat jeung Pamaréntah Puseur, diantarana Layang Pangajen Kinerja Pangluhurna. Disagigireun ti éta, ogé hasil ngarobah jeung ngaronjatkeun darajat kahirupan warga masarakat Kota Sukabumi ka nu leuwih hadé deui, diantarana ku ngaliwatan palayanan dasar kaséhatan jeung atikan sarta tumuwuhna ékonomi, utamana dina taun 2018 atawa dina Ahir Taun Mangsa Jabatan Wali Kota Sukabumi Pariodeu Taun 2013-2018, nya éta ngahontal 5,43 peresén.

Leuwih jauh Wali Kota Sukabumi ngajelaskeun, aya 114 jangji anu ditepikeun dina mangsa kompanyeu nyalonkeun Wali Kota Sukabumi Pariodeu Taun 2013-2018, sarta sakabéh éta jangji téh geus dilaksanakeun sacara daria, malah bisa ngaleuwihan targét. Tah kulantaran kitu, Wali Kota Sukabumi meredih ka sakumna pamilon Rapat Pangbahasan Drap Dokumén LKPJ Wali Kota Sukabumi Ahir Taun Anggaran 2017 jeung LKPJ Wali Kota Sukabumi Ahir Mangsa Jabatan Taun 2013-2018, sangkan éta drap téh dibahas jeung dikoréksi deui, saméméh dipasrahkeun ka DPRD Kota Sukabumi. Lantaran dina akir bulan Maret 2018 ieu kudu dipasrahkeun ka DPRD Kota Sukabumi. Anapon maksud jeung tujuannana, supaya taya kasalahan ngetik jeung nu séjénna.

Saterusna Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun ka Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi Pariodeu Taun 2018-2023 pinilih, supaya bisa neruskeun program nu masih kurang jeung can bisa dilaksankeun sacara optimal. Lantaran salaku manusa biasa, salila nyangking kalungguhan Wali Kota Sukabumi Pariodeu Taun 2013-2018, teu luput tina kakurangan jeung kasalahan sarta kahadéan jeung kaleuwihan. Tah ku sabab kitu, program nu masih kurang sangkan dilengkepan jeung dironjatkeun, sarta program anu hadé sangkan diteruskeun sakaligus dironjatkeun jeung dimekarkeun, supaya bisa leuwih hadé deui.