HASIL PANGWANGUNAN KOTA SUKABUMI DITEMPO TINA IPM GEUS NÉMBONGKEUN KAMAJUAN JEUNG PANINGKATAN

Reporter / Redatur : ENDANG SUMARDI

Gubernur Jawa Barat, Dr. H. Ahmad Héryawan, Lc., M.Si. nandeskeun, hasil pangwangunan Kota Sukabumi ditempo tina IPM (Indék Pangwagunan Manusa), geus némbongkeun kamajuan jeung paningkatan anu lain lumayan. Ěta Panandesan Gubernur Jawa Barat téh, ditepikeun dina Rapat Paripurna Istiméwa DPRD Kota Sukabumi, dina raraga miéling Poé Jadi Ka 104 Taun Kota Sukabumi, 1 April 2018, di Rohangan Rapat Paripurna DPRD Kota Sukabumi, anu dipingpin ku Ais Pangampih DPRD Kota Sukabumi, Yunus Suhandi, S.IP.

Saterusna dijelaskeun, dumasar kana data anu dikaluarkeun ku BPS (Badan Puseur Statistik), IPM Kota Sukabumi dina taun 2016 ngahontal 72,33 poin, atawa ngarandapan undak ti IPM taun 2015 anu ngahontal 71,84 poin. Hal éta téh nunjukkeun ayana paningkatan tina komponén IPM, boh tina indék atikan jeung kaséhatan boh tina daya beuli masarakat.

Tah ku ayana éta hal téh, Gubernur Jawa Barat ngawilujengkeun sakaligus ngajén anu saluhur-luhurna ka sakumna réngréngan Pamaréntah Daérah Kota Sukabumi, kana sagala rupa usaha jeung hasil gawé pangwangunan anu geus hasil dicangking. Salajuna diharepkeun, éta hasil téh sangkan bisa terus dironjatkeun sarta dijadikeun sumanget, malar ti waktu ka waktuna Kota Sukabumi téh bisa leuwih hadé deui.

Salian ti éta, sakumna réngréngan Pamaréntah Daérah Kota Sukabumi, sangkan terus ngaronjatkeun sumanget sabilulungan jeung komitmen anu luhur, pikeun nyiptakeun jeung ngawujudkeun usaha anu hadé dina ngadorong jeung ngagancangkeun rupa-rupa agénda pangwangunan di Kota Sukabumi. Satuluyna diharepkeun, rupa-rupa hasil pangwangunan anu geus dicangking ku Kota Sukabumi téh, bisa mangaruhan jeung ngabogaan mangpaat pikeun masarakat, hususna di Kota Sukabumi umumna di Jawa Barat.

Disagigireun ti éta, Gubernur Jawa Barat ogé ngajelaskeun, sakumna pihak tangtuna ogé geus apal, yén dina tanggai 27 Juni 2018 nu bakal datang baris dicalagarakeun Pilkada (Pamilihan Kapala Daérah) Bareng, nya éta Pilkada Gubernur katut Wakil Gubernur Jawa Barat di 27 Kabupatén jeung Kota, Pilkada Bupati katut Wakil Bupati, sarta Pilkada Wali Kota katut Wakil Wali Kota di 16 Daérah Kabupatén jeung Kota di Propinsi Jawa Barat, kaasup di Kota Sukabumi.

Tah ku sabab kitu, Gubernur Jawa Barat ngajak ka sakumna réngréngan pamaréntahan, aparat kaamanan jeung masarakat Kota Sukabumi, sangkan ilubiung jeung nyukséskeun panyalagaraan éta Pilkada, nya éta ku cara salawasna ngajaga karukunan, katartiban jeung kaamanan dina palaksanaan éta Pilkada, boh ti tahap awal pangdaptaran jeung panetepan pasangan calon jeung mangsa kampanyeu, boh dina pamulutan jeung pangitungan soara nepi ka panetepan anu meunang Pilkada. Saterusna Gubernur Jawa Barat ngingetan ka sakumna ASN (Aparatur Sipil Nagara) atawa PNS (Pagawé Nagri Sipil) di lingkungan Pamaréntah Daérah Kota Sukabumi, sangkan salawasna nétral dina palaksanaan éta Pilkada, nya éta teu mihak atawa ngarojong ka sala sahiji pasangan calon.