GEUS TI BAHEULA KÉNÉH KOTA SUKABUMI KAWENTAR KAMANA-MENDI

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Ketua DPD KNPI Kota Sukabumi, Méllan Maulana nandeskeun, geus ti baheula kénéh Kota Sukabumi kawentar kamana-mendi, ku palayanan publikna anu hadé, sarta hawana tiis jeung seger. Tah ku lantaran kitu, ku urang Walanda, dina tanggal 1 April 1914, Kota Sukabumi dijadikeun Burgerlijk Béstuur anu statusna Gemeente. Anapon nu jadi alesannana, sabab réa urang Walanda jeung Ěropah nu baroga pakebunan di wewengkon kidul Sukabumi, nu darumuk di Kota Sukabumi, sarta kudu diurus jeung dibéré palayanan sacara hadé jeung istiméwa.

Salian ti éta, Kota Sukabumi ogé jadi tempat medalna Néderlansch Indische Kinologi Vereeninging, cindekna tanggal 17 Maret 1922, kalayan diaku di dunia intemasional dina mangsa harita kénéh, sarta dina taun 1982 disahkeun ku Mentri Kahakiman, jeung ngaranna diganti jadi Perkin (Perkumpulan Kinologi Indonésia) nepi ka danget ieu, sakaligus jadi sala sahiji kareueus pikeun warga masarakat Kota Sukabumi.

Panandesan Ketua DPD KNPI Kota Sukabumi éta téh, ditepikeun dina Rapat Paripurna Istiméwa DPRD Kota Sukabumi, dina raraga miéling Poé Jadi Ka 104 Taun Kota Sukabumi, 1 April 2018, di Rohangan Rapat Paripurna DPRD Kota Sukabumi, sarta dipingpin langsung ku Ais Pangampih DPRD Kota Sukabumi, Yunus Suhandi, S.IP.

Saterusna ditandeskeun, ngeunaan prestasi jeung layang pangajén anu dicangking ku Kota Sukabumi, teu kudu dicaturkeun jeung diragukeun deui. Lantaran sagudang prestasi jeung layang pangajén dina rupa-rupa widang geus dicangking ku Kota Sukabumi, boh ti Pamaréntah Propinsi Jawa Barat boh ti Pamaréntah Puseur. Diantarana dina widang atikan, kaséhatan, transportasi, ékonomi, manajemén anggaran jeung nu séjénna. Salian ti éta ogé ditandeskeun, luyu jeung Visi Pangwangunan Kota Sukabumi, para nonoman Kota Sukabumi ngarupakeun harepan bangsa, supaya bisa ngajalankeun atikan, kaséhatan jeung padagangan sarta pulitik dina rupa-rupa séktor, pikeun kamajuan jeung kamekaran Kota Sukabumi.

Disagigireun ti éta, Ketua DPD KNPI Kota Sukabumi ngaharepkeun, dina momen Pangéling-ngéling Poé Jadi Ka 104 Taun Kota Sukabumi, para nonoman Kota Sukabumi kudu bisa méré kontribusi anu positip, pikeun ngawal rupa-rupa widang pangwangunan di Kota Sukabumi. Intina para nonoman téh kudu turun jeung ilubiung, dina rupa-rupa widang pangwangunan. Sok sanajan nepi ka danget ieu, boh éksékutip boh legislatip di daérah, masih kénéh can optimal ngalibetkeun para nonoman dina pangwangunan. Padahal para nonoman téh, ngarupakan aktor pangwangunan nu pang utamana.