WARGA MASARAKAT NGARASA REUEUS KA KOTA SUKABUMI

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Warga masarakat Kota Sukabumi ngarasa reueus ka Kota Sukabumi, nu réa nyangking prestasi jeung layang pangajen dina rupa-rupa widang, boh ti Pamaréntah Propinsi Jawa Barat boh ti Pamaréntah Puseur. Diantarana Piala Adipura, Kinerja Pang Hadéna, KLA (Kota Layak Anak), Prédikat Opini WTP (Wajar Tanpa Pangacualian), Layang Pangajén UMKM (Usaha Mikro Kecil jeung Menengah), Anugrah Pandu Nagara jeung LKPD (Laporan Kauangan Pamaréntah Daérah).

Salajuna Gerakan Nuju 100 Smart City, Top 40 Program CĚTĚK (Cukup Ě-KTP jeung Kartuh Kulawarga) Palayanan Haratis Kaséhatan di Rumah Sakit AL-Mulk Kota Sukabumi, SAKIP (Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pamaréntah), WTN (Wahana Tata Nugraha), Anugrah Palayanan Publik, Layang Pangajén ti Ombudsman, WBK (Wilayah Bébas Koropsi), Kota Paduli HAM, Kota Séhat pikeun katilu kalina jeung nu séjénna.

Hal éta téh ditepikeun ku sala saurang Inohong Masarakat Kota Sukabumi, dr. Hj. Satia H. Gumbira, dina Rapat Paripurna Istiméwa DPRD Kota Sukabumi, dina raraga miéling Poé Jadi Ka 104 Taun Kota Sukabumi, 1 April 2018, di Rohangan Rapat Paripurna DPRD Kota Sukabumi, anu dipingpin ku Ais Pangampih DPRD Kota Sukabumi, Yunus Suhandi, S.IP.

Ěta Inohong Masarakat téh ngaharepkeun, ku réana prestasi jeung layang pangajén anu dicangking ku Kota Sukabumi téh, bakal leuwih hadé deui, saupama sakumna pihak, boh aparat pamaréntah boh warga masarakat Kota Sukabumi mawas diri, utamana nu aya kaitannana jeung WBK, supaya ka hareupna Kota Sukabumi téh bisa leuwih hadé deui, kaasup dina masalah séjénna saperti Narkoba, HIV-AIDS jeung MDGs (Millénnium Development Goals).

Tah ku lantaran kitu, éta Inohong Masarakat Kota Sukabumi téh meredih ka sakumna lapisan warga masarakat Kota Sukabumi, sangkan salawasna sabilulungan jeung sauyunan ngajaga sakaligus ngaronjatkeun rupa-rupa prestasi jeung kagiatan, kaasup Smart City di Kota Sukabumi. Anapon maksud jeung tujuannana, malar Visi Pangwangunan Kota Sukabumi Taun 2005-2025, nya éta Ngawujudna Kota Sukabumi Sabagé Puseur Palayanan anu Hadé dina Widang Atikan, Kaséhatan jeung Padagangan di Jawa Barat anu didadasaran ku Iman jeung Taqwa, sarta Moto Pamaréntah Kota Sukabumi Reugreug Pageuh Répéh Rapih, bisa diwujudkeun sacara hadé jeung lumangsung lungsur-langsar, anu pamustungannana Kota Sukabumi téh bisa leuwih hadé jeung maju deui dina sagala widang.