NGALIWATAN KAGIATAN JEUNG PALAYANAN ANU HADÉ BISA NGAWANGUN KOTA SUKABUMI ANU MAJU JEUNG MODÉREN

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Sakumaha anu ditandeskeun ku Wali Kota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., ngaliwatan kagiatan jeung palayanan widang atikan, kaséhatan jeung padagangan anu hadé, bisa ngawangun Kota Sukabumi anu maju jeung modéren, sarta dipahitungkeun ku Pamaréntah Puseur jeung daérah séjénna. Lian ti éta ogé ditandeskeun, saupama dikaitkeun jeung usaha ngahontal Visi Pangwangunan Kota Sukabumi Taun 2005-2025, nya éta Ngawujudna Kota Sukabumi Sabagé Puseur Palayanan anu Hadé dina Widang Atikan, Kaséhatan jeung Padagangan di Jawa Barat anu didadasaran ku Iman jeung Taqwa, sarta paraméter IPM (Indék Pangwangunan Manusa) luyu jeung standar anu ditetepkeun ku UNDP, Kota Sukabumi aya di 3 réngking pang luhurna tina rata-rata angka di Propinsi Jawa Barat.

Ngan parandéné kitu, nepi ka Kota Sukabumi umur 104 taun, masih aya PR anu kudu dijadikeun program jeung prioritas utama, saperti dina ngurangan tingkat jeung angka kamiskinan, muka lapangan gawé anyar, ngaronjatkeun darajat kaséhatan masarakat, muka kasempetan masarakat miskin pikeun sakola di rupa-rupa tingkat atikan, ngabasmi narkoba, nyegah tawuran palajar jeung panyakit masarakat lianna.

Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, ku miéling Poé Jadi Ka 104 Taun Kota Sukabumi, 1 April 2018 téh, sakumna pihak hususna aparat pamaréntah di Kota Sukabumi, bisa nyegerkeun deui pamahaman, yén sagala rupa pancén gawé anu dicangking jeung dilaksanakeun téh ngarupakeun amanah, pikeun kamaslahatan umat. Tah ku sabab kitu, Wali Kota Sukabumi cumeluk sakaligus meredih ka sakumna aparat jeung masarakat Kota Sukabumi, sangkan salawasna babarengan ngajaga jeung mageuhan sabilulungan, pasatuan jeung kasatuan, sarta silih ajén jeung silih hormat.

Wali Kota Sukabumi ngajelaskeun, sagala rupa prestasi jeung layang pangajén anu geus kacangking ku Kota Sukabumi, boh dina kapamingpinan Wali Kota Sukabumi mangsa bakti taun 2013-2018 boh kapamingpinan Wali Kota Sukabumi saméméhna, ngarupakeun hasil usaha jeung gawé anu rancage sakumna pihak, nya éta aparat pamaréntah jeung masarakat Kota Sukabumi. Tah ku kituna, Wali Kota Sukabumi cumeluk ka sakumna pihak, supaya babarengan sarta daria digawé jeung karya anu nyata, luyu jeung widang katut kaahlian masing-masing. Sabab sok sanajan sakumaha leutikna éta usaha jeung karya nyata téh, bisa waé jadi gedé keur kahirupan anu leuwih hadé, pikeun diteruskeun sakaligus dironjatkeun jeung dimekarkeun ku para nonoman nu bakal datang.