PAMARÉNTAH DAÉRAH NGABOGAAN KAWAJIBAN NGALAKSANAKEUN PANGWANGUNAN

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Wali Kota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M. nandeskeun, Pamaréntah Daérah ngabogaan kawajiban ngalaksanakeun pangwangunan, pikeun ngaronjatkeun jeung pametaan pangwangunan, supaya aya paningkatan jeung pamarataan, hususna dina hal pangasilan masarakat, kasempetan gawé, lapangan usaha, aksés jeung ajén palayanan publik sarta daya saéng daérah. Ěta hal téh luyu jeung pasal 258 Undang-Undang Nomer 23 Taun 2014, ngeunaan Pamaréntahan Daérah.

Pikeun ngarojong kalancaran dina ngalaksanakeun éta Kawajiban Pamaréntah Daérah téh, diperlukeun ayana paningkatan ajén SDM (Sumber Daya Manusa) Aparatur, hususna di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi. Salian ti éta ogé ditandeskeun, pangwangunan daérah téh ngarupakeun wujud tina palaksanaan urusan pamaréntah, anu geus dipasrahkeun ka daérah sabagé bagian integral tina pangwangunan nasional.

Panandesan Wali Kota Sukabumi éta téh, ditepikeun dina biantara basa muka sacara resmi Bimték (Bimbingan Téknis) Parancanaan Pangwangunan Daérah, luyu jeung Permendagri (Peraturan Mentri Dalem Negri) RI Nomer 86 Taun 2017 ngeunaan Tata Cara Parancanaan, Pangadalian jeung Ěvaluasi Pangwangunan Daérah, Tata Cara Ěvaluasi Raperda (Rancangan Peraturan Daérah) ngeunaan RPJMD (Rancana Pangwangunan Jangka Menengah Daérah), sarta Tata Cara Parobahan RPJPD (Rancana Pangwangunan Jangka Panjang Daérah), RPJMD jeung RKPD (Rancana Kerja Pamaréntah Daérah), cindekna tanggal 10 April 2018, di Hotél Taman Sari Sukabumi.

Sedengkeun Sekertaris Bappeda (Badan Parancanaan Pangwangunan Daérah) Kota Sukabumi, Kurnia Rahmandani, S.IP., M.AP. salaku Panata Calagara ngajelaskeun, maksud jeung tujuan dilaksanakeunnana ieu Bimték téh, diantarana pikeun ngaronjatkeun kompeténsi SDM Aparatur Parancana, sarta kamampuhan jeung kaparigelan dina nyusun parancanaan pangwangunan daérah anu komprehénsip, saluyu sarta sinergi jeung dokumén séjénna nu aya kaitannana. Anapon pamilon ieu Bimték téh, nya éta para Kapala Sub Bagian Parancanaan atawa nu nyekel widang parancanaan.

Saterusna dijelaskeun, luyu jeung Peraturan Kemendagri (Kementrian Dalem Negri) RI Nomer 86 Taun 2017, Pamaréntah Daérah ngabogaan kawajiban ngalaksanakeun parancanaan pangwangunan, pikeun ngaronjatkeun jeung pamarataan dina hal pangasilan masarakat, kasempetan gawé, lapangan usaha, aksés jeung ajén palayanan publik sarta daya saéng daérah. Tah ku lantaran kitu, Sekertaris Bappeda Kota Sukabumi ngaharepkeun, ku dilaksanakeunnana ieu Bimték téh bisa ngawujudkeun Kawajiban Pamaréntah Daérah, luyu jeung Peraturan Kemendagri RI Nomer 86 Taun 2017.