KOTA SUKABUMI KRISIS LAHAN KUBURAN

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Kota Sukabumi krisis lahan kuburan, sarta bisa ngabalukarkeun teu ngabogaan lahan pikeun kuburan. Sabab sakumaha anu diungkabkeun ku Kapala UPT (Unit Palaksana Téknis) Pamakaman DLH (Dines Lingkungan Hirup) Kota Sukabumi, Ujang Rustiandi, tina lega lahan kuburan nu aya di Kota Sukabumi 49 héktar, lahan nu kosong pikeun kuburan ampir geus teu aya, sarta perlu dilegaan. Saterusna dijelaskeun, éta lega lahan kuburan téh, sumebar di sajumlah TPU (Tempat Pamakaman Umum) di Kota Sukabumi. Diantarana TPU Taman Bahagia Bénténg, TPU Taman Rahmat Citamiang, TPU Kérkop Gedongpanjang, TPU Cikundul, TPU Khusnul Khotimah Ciandam, TPU Astana Baros, TPU Tegalpari, jeung 2 TPU di Kalurahan Subangjaya.

Lian ti éta ogé dijelaskeun, lega lahan kuburan di sajumlah TPU di Kota Sukabumi téh, dikira-kira salega 90 peresén geus pinuh, utamana di TPU Taman Bahagia Bénténg. Anapon usaha pikeun ngungkulan krisis lahan kuburan téh, Pamaréntah Kota Sukabumi rék meuli lahan di wewengkon Kabupatén Sukabumi. Ngan éta hal téh diajén moal optimal, lantaran éta lahan téh lain baris dimangpaatkeun ku warga masarakat Kota Sukabumi wungkul, tapi ogé baris dimangpaatkeun ku warga masarakat séjénna ti luar Kota Sukabumi.

Leuwih jauh Kapala UPT Pamakaman DLH Kota Sukabumi ngajelaskeun, salian ti nyanghareupan masalah lahan kuburan, pihakna ogé ngarandapan masalah pajeg kuburan ti kulawarga nu boga kuburan, lantaran réa nu can mayar pajeg kuburan. Saterusna dijelaskeun, luyu jeung Perda (Peraturan Daérah) Kota Sukabumi anu ngatur masalah panguburan, satiap kulawarga nu boga kuburan diwajibkan mayar pajeg kuburan gedéna Rp. 100 rébu pikeun satiap tilu taun sakali. Ngan dina kanyataannana réa kulawarga nu boga kuburan anu can mayar pajeg, nya éta réana leuwih ti satengahna tina jumlah sagemblengna kulawarga nu boga kuburan.

Nyigeung jumlah kuburan sagemblengna nu aya di Kota Sukabumi, nurutkeun Kapala UPT Pamakaman DLH Kota Sukabumi, dina danget ieu keur didata deui, lantaran saméméhna didata sacara manual. Anu jelas leuwih ti satengah kulawarga nu boga kuburan can mayar pajeg. Ngan parandéné kitu, pikeun di Kota Sukabumi mah, kulawarga nu boga kuburan anu can mayar pajeg téh masih dibéré kawijaksanaan, teu kawas di daérah séjén. Lantaran di daérah séjén mah, saupama geus teu mayar pajeg téh kuburannana langsung di bongkar. Salajuna dijelaskeun, pikeun ka hareupna, pihak UPT Pamakaman DLH Kota Sukabumi baris ngadata jumlah kuburan di Kota Sukabumi sacara online. Maksud jeung tujuannana, supaya data kuburan jeung adminstrasi panguburan bisa dilaksanakeun sacara hadé jeung optimal.