PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI KAKURANGAN PNS RÉANA 1.300 URANG

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Sakumaha anu dijelaskeun ku Wali Kota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., Pamaréntah Kota Sukabumi dina danget ieu kakurangan PNS (Pagawé Negri Sipil) atawa ASN (Aparatur Sipil Nagara) réana 1.300 urang. Lantaran jumlah PNS di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, dina danget ieu ngan ukur tinggal 4.000 urang deui, alatan réa PNS anu pangsiun, nya éta dina satiap taunna rata-rata 100 urang. Salian ti éta, ogé geus salila 13 taun, Pamaréntah Kota Sukabumi teu meunang jatah pangangkatan CPNS (Calon Pagawé Negri Sipil) ti Pamaréntah Puseur, anu ngabalukarkeun Pamaréntah Kota Sukabumi teu ngangkat CPNS salila 13 taun.

Tah ku sabab kitu, Pamaréntah Kota Sukabumi kapaksa kudu ngangkat pagawé anyar, pikeun nutupan kabutuhan kakurangan pagawé. Saterusna dijelaskeun, pikeun ngawujudkeun éta hal téh, Pamaréntah Kota Sukabumi ngusulkeun kabutuhan CPNS ka Pamaréntah Puseur réana 100 urang, pikeun ngaronjatkeun jeung ngagancangkeun prosés palayanan ka warga masakarat. Lian ti éta ogé dijelaskeun, saupama ditilik tina sisi kabutuhan pagawé, ku pangajuan éta CPNS téh jelas masih kénéh réa kakurangannana.

Leuwih jauh Wali Kota Sukabumi ngajelaskeun, pangajuan jumlah éta CPNS téh disaluyukeun jeung APBD (Anggaran Pandapatan jeung Balanja Daérah) Kota Sukabumi. Sabab Pamaréntah Kota Sukabumi kudu nyadiakeun anggaran gedéna Rp. 80 juta pikeun satiap CPNS. Tah ku ayana éta hal téh, ku pangajuan 100 urang CPNS téh, Pamaréntah Kota Sukabumi kudu nyadiakeun anggaran gedéna Rp. 8 miliar. Anapon Pamaréntah Puseur, ngan ukur ngutamakeun pangangkatan CPNS pikeun guru jeung tanaga médis wungkul. Padahal Pamaréntah Kota Sukabumi ngabutuhkeun pagawé séjénna, saperti insinyur nu dibutuhkeun ku SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) nu aya kaitannana.

Sedengkeun PLT (Palaksana Tugas) Sekertaris Daérah Kota Sukabumi, Drs. H. Saléh Makbullah, M.Si. ngajelaskeun, pangangkatan éta pagawé téh, nurutkeun rarancang baris dilaksanakeun dina bulan Juli atawa bulan Agustus 2018 nu bakal datang. Anapon nu diutamakeun dina pangangkatan éta pagawé téh nya éta pikeun tanaga guru, sabab kabutuhannana kacida réana jeung ngadesek pisan. Salajuna dijelaskeun, dina pangangkatan éta pagawé téh, jumlahna ngan ukur 100 urang CPNS, luyu jeung kamampuhan APBD Kota Sukabumi anu dipibanda.