AYA OPAT SOLUSI PIKEUN NGUNGKULAN KRISIS LAHAN KUBURAN DI KOTA SUKABUMI

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Kota Sukabumi krisis lahan kuburan, sarta bisa ngabalukarkeun teu ngabogaan lahan pikeun kuburan. Ěta hal téh dipairan sacara daria ku Wali Kota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., sabab tina lega lahan kuburan nu aya di Kota Sukabumi sakira 49 héktar anu sumebar di sajumlah TPU (Tempat Pamakaman Umum), lahan anu kosong pikeun kuburan téh ampir geus teu aya.

Tah kulantaran kitu, Wali Kota Sukabumi ngajelaskeun, aya opat solusi pikeun ngungkulan krisis lahan kuburan di Kota Sukabumi. Anu kahiji nya éta ku cara ngalaksanakeun panumpukan layon dina hiji kuburan, luyu jeung aturan Islam pikeun kulawarga muslim, saperti pikeun kuburan salaki-pamajikan. Salajuna anu kadua teu meunang némbok kuburan di TPU. Sabab nurutkeun patwa MUI, némbok kuburan di TPU téh ngarupakeun sala sahiji hal anu teu meunang. Kitu deui némbok kuburan di kuburan milik pribadi, ngarupakeun sala sahiji hal anu makruh.

Saterusna anu katilu nya éta meuli lahan anyar pikeun kuburan di wewengkon pasisian Kota Sukabumi atawa di wewengkon Kabupatén Sukabumi, jeung anu kaopat ngalaksanakeun krémasi layon pikeun layon non Islam, supaya bisa ngurangan kana krisis lahan kuburan di Kota Sukabumi. Wali Kota Sukabumi ngajéntrékeun, saupama meuli lahan pikeun kuburan warga masarakat Kota Sukabumi di wewengkon Kabupatén Sukabumi, Pamaréntah Kota Sukabumi baris nguntun gawé bareng jeung Pamaréntah Kabupatén Sukabumi, sarta tempatna teu jauh ti Kota Sukabumi.

Sedengkeun Kapala UPT (Unit Palaksana Téknis) Pamakaman DLH (Dines Lingkungan Hirup) Kota Sukabumi, Ujang Rustiandi ngajelaskeun, tina lega lahan kuburan nu aya di Kota Sukabumi sakira 49 héktar téh, lahan anu kosong pikeun kuburan téh ampir geus teu aya. Saterusna dijelaskeun, éta lega lahan kuburan téh sumebar di sajumlah TPU di Kota Sukabumi. Nya éta TPU Taman Bahagia Bénténg Kacamatan Warudoyong, TPU Binong, TPU Taman Rohmat Citamiang Kacamatan Citamiang, jeung TPU Kerkop Kacamatan Citamiang.

Saterusna TPU Cikundul Kacamatan Lembursitu, TPU Khusnul Khotimah Ciandam Kacamatan Cibeureum, TPU Astana Baros Kacamatan Baros, TPU Tegalpari Kacamatan Gunungpuyuh, jeung 2 TPU di Kalurahan Subangjaya Kacamatan Cikolé. Salian ti éta ogé dijelaskeun, lega lahan kuburan anu sumebar di sajumlah TPU di Kota Sukabumi téh, dikira-kira salega 90 peresén geus eusian, utamana di TPU Taman Bahagia Bénténg Kacamatan Warudoyong.