RÉBUAN PAKIR MISKIN DI KOTA SUKABUMI BARIS MEUNANG SANTUNAN TI BAZNAS KOTA SUKABUMI

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Rébuan pakir miskin di Kota Sukabumi, nurutkeun rarancang baris meunang santunan ti Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Sukabumi. Sakumaha anu dijelaskeun ku Sekertaris Baznas Kota Sukabumi, Drs. K.H. Muhammad Kusoy, M.Pd., éta santunan téh nurutkeun rarancang baris dipasrahkeun dina mangsa mapag Bulan Suci Romadhon Taun 1439 Hijriyah, nya éta ka 3 rébu pakir miskin anu sumebar di 7 kacamatan jeung 33 kalurahan sa Kota Sukabumi. Anapon éta santunan téh, nya éta mangrupa Sembako (Sembilan Bahan Poko), anu ngawengku béas, kadaharan jeung nu séjénna, pikeun nyumponan kabutuhan dina mangsa ngajalankeun Ibadah Puasa Taun 1439 Hijriyah.

Salajuna dijelaskeun, pikeun tatan-tatan dina ngalaksanakeun Bulan Suci Romadhon Taun 1439 Hijriyah, Baznas Kota Sukabumi geus nyalagarakeun Rakor (Rapat Koordinasi) jeung UPZ (Unit Palayanan Zakat) Kacamatan katut Kalurahan, sarta instansi jeung lembaga sa Kota Sukabumi. Disagigireun ti éta ogé dijelaskeun, pikeun nyumponan kabutuhan éta santunan téh, Baznas Kota Sukabumi baris ngumpulkeun waragad ti para agnia, ku cara nyebarkeun Kupon Inpak ka para palajar ti mimiti tingkat SD sadarajat nepi ka Paguron Luhur, sarta ka para pagawé jeung karyawan sa Kota Sukabumi. Sedengkeun inpak pikeun palajar nya éta gedéna Rp. 2 rébu, sarta inpak pikeun pagawé jeung karyawan gedéna Rp. 5 rébu.

Leuwih jauh Sekertaris Baznas Kota Sukabumi ngajelaskeun, tina panyebaran éta kupon téh baris ngahasilkeun waragad gedéna Rp. 700 juta, pikeun nyumponan kabutuhan santunan 3 rébu pakir miskin sa Kota Sukabumi. Salian ti éta ogé dijelaskeun, éta inpak téh baris jadi atikan pikeun para palajar di Kota Sukabumi, hususna dina ngaronjatkeun kapadulian sosial ka sasama jalma nu kurang mampuh. Saterusna dijelaskeun, hasil tina éta inpak téh baris jadi tolok ukur kasadaran warga masarakat dina mayar inpak jeung jakat. Lantaran kasadaran warga masarakat dina mayar inpak jeung jakat téh kudu salawasna dironjatkeun, ngaliwatan rupa-rupa cara jeung usaha, kaasup panyuluhan jeung sosialisasi ka sakumna lapisan warga masarakat.

Lian ti éta ogé dijelaskeun, suksés jeung henteuna panyebaran éta kupon jeung ngumpulkeun éta inpak téh, baris jadi indikator kasadaran umat Islam di Kota Sukabumi dina mayar inpak jeung jakat. Sekertaris Baznas Kota Sukabumi ogé ngajelaskeun, pihakna ngarasa gedé harepan, ku cara nyebarkeun kupon inpak téh bisa ngahontal targét anu geus ditetepkeun ku Baznas Kota Sukabumi. Tah ku lantaran kitu, rupa-rupa program jeung kagiatan anu baris dilaksanakeun ku Baznas Kota Sukabumi dina Bulan Suci Romadhon Taun 1439 Hijriyah, kaasup méré santunan ka 3 rébu pakir miskin sa Kota Sukabumi bisa lumangsung sacara hadé jeung lancar.