SALEGA 600 HÉKTAR LAHAN SAWAH DI KOTA SUKABUMI BISA DIILUKEUN KANA PROGRAM AUTP

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Sekertaris DKP3 (Dines Katahanan Pangan, Patanian jeung Paikanan) Kota Sukabumi, drh. Até Rahmat, M.Si. ngajelaskeun, Pamaréntah Kota Sukabumi ngaliwatan DKP3 Kota Sukabumi nargétkeun salega 600 héktar lahan sawah di Kota Sukabumi, dina taun 2018 bisa diilukeun kana program AUTP (Asuransi Usaha Tani Paré).

Tah ku lantaran kitu, Sekertaris DKP3 Kota Sukabumi cumeluk ka para patani di Kota Sukabumi sangkan milu kana éta program, sabab kacida positip jeung gedé pisan mangpaatna pikeun para patani, nya éta bisa ngajamin kasajahtraan para patani tina rupa-rupa hal anu bisa ngarugikeun ka para patani. Lantaran ku milu kana éta program téh, para patani meunang jaminan karuksakan tatanén anu diakibatkeun ku caah, kagaringan, diserang hama jeung panyakit tutuwuhan, ku cara meunang ganti rugi.

Saterusna dijelaskeun, pikeun para patani anu rék miluan kana éta program téh, kudu mayar prémi asuransi ka P.T. Asuransi Jasindo anu gedéna Rp. 180 rébu tiap héktar tiap usum nanem. Ngan éta prémi téh, engké baris disubsidi ku pamaréntah anu gedéna Rp. 144 rébu tiap héktar tiap usum. Tah ku sabab kitu, para patani ngan ukur mayar prémi sacara swadaya gedéna Rp. 36 rébu tiap héktar tiap usum. Salian ti éta ogé dijelaskeun, ku mayar éta prémi téh, para patani baris meunang panangtayungan ti P.T. Asuransi Jasindo, luyu jeung anu ditanggungkeun dumasar kana katangtuan, saupama kajadian gagal panén. Anapon ajén éta patanggungan téh ditetepkeun gedéna Rp. 6 juta tiap héktar tiap usum. Disagédéngeun ti éta ogé dijelaskeun, éta ajén patanggungan téh dijadikeun dasar pahitungan prémi jeung wates maksimum ganti rugi.

Sekertaris DKP3 Kota Sukabumi nandeskeun, targét salega 600 héktar lahan sawah di Kota Sukabumi dina taun 2018 bisa diilukeun kana program AUTP téh, gedé harepan bisa dihontal malah bisa ngaleuwihan targét saperti dina taun 2017. Sabab dina taun 2017, DKP3 Kota Sukabumi hasil ngilubiungkeun salega 540 héktar lahan sawah di Kota Sukabumi kana program AUTP, tina targét salega 400 héktar atawa ngahontal 135 peresén.

Salajuna diungkabkeun, nepi ka Triwulan Kahiji Taun 2018, lega lahan sawah di Kota Sukabumi anu geus milu kana éta program téh geus ngahontal 113 héktar, atawa geus ngahontal 19 peresén tina targét anu ditetepkeun. Tah ku sabab kitu, Sekertaris DKP3 Kota Sukabumi ngarasa gedé harepan, yén targét lega lahan sawah di Kota Sukabumi pikeun diilubiungkeun kana éta program téh bisa dihontal sacara hadé jeung lancar.