POLRES SUKABUMI KOTA NYALAGARAKEUN FGD NGUNGKULAN PAHAM RADIKALISMEU

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Polres Sukabumi Kota nyalagarakeun FGD (Focus Group Discussion), anu ngangkat téma Ngungkulan Paham Radikalismeu, Intoléransi jeung Anti Pancasila, sarta diiluan ku unsur pamaréntahan, akademisi, praktisi, tokoh agama, tokoh masarakat jeung pamuda sa wilayah hukum Polres Sukabumi Kota, cindekna tanggal 18 April 2018, di Hotél Pangrango Sukabumi.

Dina kasempetan éta, Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Susatyo Purnomo Condro, S.H., S.I.K., M.Si. ngajelaskeun, dilaksanakeunnana FGD ieu téh, sabagé sala sahiji léngkah jeung usaha ngungkulan paham négatip, saperti Paham Radikalismeu, Intoléransi jeung Anti Pancasila, boh di lingkungan masarakat boh di lingkungan pamaréntahan. Salian ti éta ogé sabagé tempat silih bagi béwara antar élemén. sakaligus ngadeukeutkeun jeung méré wawasan ka masarakat, pikeun salawasna nyingkahan jeung nyegah ayana pagerakan atawa kagiatan nu aya kaitannana jeung paham négatip.

Tapi nepi ka danget ieu, Polres Sukabumi Kota can nempo ayana hiji pagerakan atawa kagiatan anu nonjol nu aya kaitannana jeung Paham Radikalismeu, Intoléransi jeung Anti Pancasila, hususna di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Ngan parandéné kitu, Kapolres Sukabumi Kota cumeluk ka sakumna lapisan masarakat di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota sangkan salwasna iatna, sarta saupama nempo aya pagerakan atawa kagiatan nu aya kaitannana jeung éta paham négatip téh, sangkan sagancangna dilaporkeun ka aparat Polres Sukabumi Kota pang deukeutna, pikeun sagancangna diungkulan jeung ditindaklaju luyu jeung aturan katut undang-undang anu ditetepkeun, lantaran éta hal téh ngabogaan sipat atawa ngarupakeun bahaya latén.

Salajuna dijelaskeun, pikeun nyingkahan jeung ngungkulan ayana pagerakan atawa kagiatan nu aya kaitannana jeung éta paham négatip hususna di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota, Kapolres Sukabumi Kota terus nguntun gawé bareng jeung unsur FKPD (Forum Komunikasi Pingpinan Daerah) séjénna katut sakumna élemén masarakat, pikeun salawasna nalingakeun jeung niténan kana rupa-rupa kagiatan nu aya di lingkungan masarakat, sarta ngadeukeutan masarakat, boh sacara konstruktip boh sacara humanis. Sabab ku cara éta téh bisa nyingkahan jeung ngungkulan ayana Paham Radikalismeu, Intoléransi jeung Anti Pancasila, sarta bisa nyiptakeun kaayaan anu kondusip, hususna di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota.

Sedengkeun PLT (Palaksana Tugas) Sekertaris Daérah Kota Sukabumi, Drs. H. Saléh Makbullah, M.Si., dina kasempetan éta ngaharepkeun, ku dilaksanakeunnana ieu FGD téh bisa ngaronjatkeun kana kaiatnaan jeung wawasan sakumna élemén masaralat, pikeun salawasna nyingkahan jeung ngungkulan ayana Paham Radikalismeu, Intoléransi jeung Anti Pancasila. Disagédéngeun ti éta, PLT Sekertaris Daérah Kota Sukabumi ogé cumeluk ka sakumna élemén masarakat jeung sakumna aparat pamaréntahan, sangkan salawasna usaha satékah polah ngajaga nanjeurna jeung utuhna NKRI (Nagara Kasatuan Républik Indonésia), sarta Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila jeung Bhinéka Tunggal Ika. Sabab ku éta hal téh, bisa nyiptakeun sakaligus ngaronjatkeun kaayaan kondusip di masarakat, nya éta aman, ayem, tengtrem jeung rukun.