KARUGIAN MATERIIL AKIBAT BENCANA DI KOTA SUKABUMI DINA TAUN 2017 NGAHONTAL RP. 2 MILIAR

Reporter : RIKSAN SATYAPRAWIRA

Redaktur : ENDANG SUMARDI

Karugian materiil akibat bencana di Kota Sukabumi dina taun 2017, dikira-kira ngahontal Rp. 2 miliar. Ngan éta karugian téh, saupama diandingkeun jeung taun 2016 mah ngarandapan turun jauh. Sabab karugian materiil akibat bencana di Kota Sukabumi dina taun 2016 téh, nya éta ngahontal Rp. 9 miliar. Anapon bencana anu kajadian dina taun 2017 téh, nimbulkeun pangaruh ka 609 jiwa, anu ngawengku 82 budak, 496 déwasa, 32 Lansia jeung 3 Ibu anu keur kakandungan.

Sedengkeun dina taun 2018 cindekna nepi ka awal bulan April 2018, bencana alam anu nimbulkeun karugian materiil pang gedéna, nya éta bencana angin puting beliung jeung hujan badag, cindekna dina tanggal 4 April 2018, anu karugiannana ngahontal Rp. 500 juta leuwih. Ngan tina sakabéh bencana anu kajadian di Kota Sukabumi téh, taya bencana anu statusna kaayaan tanggap darurat bencana.

Ěta hal téh diungkabkeun ku Kapala Unsur Palaksana BPBD (Badan Pananggulangan Bencana Daérah) Kota Sukabumi, Drs. Asép Suhéndrawan, dina biantara basa muka sacara resmi latihan simulasi évakuasi mandiri, cindekna tanggal 26 April 2018, di Terminal Lembursitu Kota Sukabumi.

Anapon maksud jeung tujuan dilaksanakeunnana éta latihan simulasi téh, diantarana pikeun nambahan wawasan masarakat dina ngungkulan kajadian bencana. Lantaran luyu jeung data, aya 35 peresén korban salamet tina bencana, sabab ngabogaan wawasan ngeunaan léngkah-léngkah anu diperlukeun dina waktu kajadian bencana.

Dina kasempetan éta, Kapala Unsur Palaksana BPBD Kota Sukabumi masrahkeun Anugrah Kalurahan Tangguh Bencana ti Walikota Sukabumi ka Kalurahan Baros, Citamiang, Cikondang, Gunungpuyuh, Jayamekar, Subangjaya, Karamat, Karangtengah jeung Kalurahan Limusnunggal.

Sedengkeun Kapala Séksi  Panyegahan jeung Kasiapsiagaan BPBD Kota Sukabumi, Akhmad Zulkarnain, S.Ě. ngajelaskeun, latihan simulasi évakuasi mandiri ieu téh, ngarupakeun kagiatan pikeun pangéling-ngéling Poé Kasiapsiagaan Bencana Tahun 2018, cindekna tanggal 26 April. Salajuna dijelaskeun, ieu latihan simulasi téh ngalibetkeun 150 urang personil, anu ngawengku BPBD Kota Sukabumi, Dines Sat Pol PP, Tagana,  Linmas, Pramuka, PMI jeung warga masarakat Kacamatan Lembursitu.

Ěta latihan téh dimimitian ku pamaparan ngeunaan bencana sarta léngkah-léngkah dina ngungkulan bencana, sakaligus ngarupakeun sarana diajar pikeun ngaronjatkeun kasiapsiagaan bencana, sarta pamahaman resiko bencana, luyu jeung tagline Poé Kasiapsiagaan Bencana, nya éta siap pikeun salamet anu dimimitian ti diri sorangan, anjeun, kulawarga jeung komunitas.