DISKOMINFO KOTA SUKABUMI NYALAGARAKEUN SOSIALISASI LAPOR SP4N TAUN 2018

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Pamaréntah Kota Sukabumi ngaliwatan Diskominfo (Dines Komunikasi jeung Informatika) Kota Sukabumi, nyalagarakeun sosialisasi Lapor  SP4N (Sistim Pangalolaan Palayanan Pangaduan Publik Nasional) Taun 2018, pikeun méré pamahaman jeung palatihan ka para pajabat panghubung di satiap OPD (Organisasi Parangkat Daérah) jeung BUMD (Badan Usaha Milik Daérah) di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi.

Ěta kagiatan anu lumangsung tanggal 24 April 2018, di Frésh Hotél Kota Sukabumi téh, dibuka sacara resmi ku Asistén Pamaréntahan Setda Kota Sukabumi, Drs. H. Andri Setiawan, M.M., sarta diiluan ku 68 urang Sekertaris jeung Oprator ti sakumna OPD jeung BUMD di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi.

Sedengkeun nu jadi Nara Sumber dina éta kagiatan téh, nya éta Kapala Diskominfo Kota Sukabumi, Drs. H. Gabril Sukarman, M.Pd., katut Kapala Widang Pangalolaan Informasi Publik jeung Statistik Diskominfo Kota Sukabumi, Tantan Sontani, S.IP., M.Si., sarta Moderatorna Kapala Séksi Pangalolaan Informasi jeung Opini Publik Diskominfo Kota Sukabumi, Riksan Satyaprawira, S.S.

Dina biantarana, Asistén Pamaréntahan Setda Kota Sukabumi ngajelaskeun kacida ngabagéakeunnana ku dilaksanakeunnana ieu sosialisasi teh. Sabab rupa-rupa bangbaluh warga masarakat bisa ditepikeun ngaliwatan wébsité é-Lapor Pamaréntah Kota Sukabumi jeung Médsos (Média Sosial), pikeun ngoméan jeung ngaronjatkeun palayanan publik di Kota Sukabumi. Salian ti éta, Asistén Pamaréntahan Setda Kota Sukabumi ogé cumeluk ka sakumna OPD jeung BUMD di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, sangkan salawasna méré rupa-rupa béwara anu bener, jelas jeung akurat, sarta aya mangpaatna pikeun sakumna pihak, boh pikeun pamaréntah boh pikeun warga masarakat.

Sedengkeun Kapala Diskominfo Kota Sukabumi ngajelaskeun, program Lapor SP4N ieu téh nya éta ngarupakeun jambatan jeung pikeun nampung sakaligus pikeun ngungkulan rupa-rupa pangaduan warga masarakat, dina raraga ngoméan jeung ngaronjatkeun gawé aparatur di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, hususna dina méré jeung ngaronjatkeun palayanan publik di Kota Sukabumi.

Lian ti éta ogé dijlaskeun, pikeun warga masarakat anu rék nepikeun pangaduan ngaliwatan wébsité é-Lapor Pamaréntah Kota Sukabumi, kudu nyantumkeun idéntitas anu jelas, ti mimiti ngaran lengkep nepi ka alamat jeung nomer telepon sarta alamat imélna. Maksud jeung tujuannana, pikeun nyingkahan ayana hoax atawa béwara bohong. Sabab rupa-rupa pangaduan anu ditepikeun ku warga masarakat téh, baris di sharkeun langsung ka Pemerintah Puseur ngaliwatan KemenPAN-RB (Kementrian Pandayagunaan Aparatur Nagara jeung Répormasi Birokrasi) RI, sarta ka OPD jeung BUMD nu aya kaitannana di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, pikeun meunang jawaban jeung tanggapan sacara jelas.

Disagédéngeun ti éta ogé dijelaskeun, nepi ka bulan Maret 2018 aya 49 pangaduan anu geus diréngsékeun, jeung dina taun 2017 aya 34 pangaduan sarta geus diréngsékeun. Saterusna dijelaskeun, salian ngaliwatan é-Lapor, pangaduan warga masarakat téh ogé dikalola ngaliwatan Médsos Diskominfo Kota Sukabumi jeung RSPD Kota Sukabumi.

Salajuna Kapala Widang Pangalolaan Informasi Publik jeung Statistik Diskominfo Kota Sukabumi, ngajelaskeun ngeunaan téhnis cara nyieun atawa ngasupkeun pangaduan ka wébsité é-Lapor Pamaréntah Kota Sukabumi. Disagigireun ti éta ogé dijelaskeun, rupa-rupa pangaduan anu ditepikeun ku warga masarakat ngaliwatan wébsité é-Lapor Pamaréntah Kota Sukabumi jeung Médsos Diskominfo Kota Sukabumi téh, baris ditepikeun deui ka OPD jeung BUMD masing-masing, pikeun ditindaklaju sacara optimal.