SAKUMNA PRODUSÉN PRODUK PANGAN TINA BAHAN DASAR HÉWAN DI KOTA SUKABUMI WAJIB NGABOGAAN NKV

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Sakumna produsén produk pangan tina bahan dasar héwan di Kota Sukabumi, wajib ngabogaan NKV (Nomer Kontrol Vétériner). Sabab éta nomer téh, sakumaha anu dijelaskeun ku Sekertaris DKP3 (Dines Katahanan Pangan, Patanian jeung Paikanan) Kota Sukabumi, drh. Até Rahmat, M.Si., kacida pentingna dibogaan ku para produsén produk pangan tina bahan dasar héwan di Kota Sukabumi, pikeun ngajamin ajén pangan hasil olahan jeung bahan dasar héwan, sarta pikeun ngaronjatkeun kapercayaaan para konsumén kana produk anu dipasarkeunnana.

Salian ti éta ogé dijelaskeun, NKV téh ngarupakeun sala sahiji jaminan, yén héwan anu rék dipeuncit geus nyumponan rupa-rupa sarat pikeun dipeuncit anu hadé jeung bener, saperti ante mortem atawa data-data pisik héwan saméméh dipeuncit, kaasup pamariksaan kaséhatan daging jeung jeroannana, saméméh diédarkeun ka masarakat. Tah ku lataran kitu, sakumna produsén produk pangan tina bahan dasar héwan di Kota Sukabumi, wajib ngabogaan NKV. Sabab di Kota Sukabumi téh, réa pisan produsén produk pangan tina bahan dasar héwan.

Salajuna dijelaskeun, pikeun ngawujudkeun éta hal téh, DKP3 Kota Sukabumi salawasna usaha satékah polah jeung sacara rutin nyalaarakeun panyuluhan produk PAH HAUS (Pangan Asal Héwan anu Halal, Aman, Utuh jeung Séhat), pikeun para palaku usaha produk pangan asal héwan sarta SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) jeung instansi nu aya kaitannana di Kota Sukabumi, kalayan nara sumberna para ahli dina éta widang.

Disagigireun ti éta, Sekertaris DKP3 Kota Sukabumi ogé ngingetan ka para pangusaha RPH (Rumah Potong Héwan) di Kota Sukabumi, sangkan salawasna mentingkeun kabersihan atawa higiénis, sarta teu meunang meuncit jeung nyisit daging héwan dina lanté, kaasup ngabersihan daging jeung jeroan héwan maké cai kotor. Sabab éta hal téh, sacara nasional teu meunang.

Tah ku sabab kitu, pihakna baris salawasna usaha satékah polah ngabina para pangusaha RPH di Kota Sukabumi, kaasup ka para kelompok ingon-ingon, luyu jeung anjuran ti Diréktorat Jéndral Paternakan Kamentrian Patanian RI. Maksud jeung tujuannana, supaya para pangusaha RPH di Kota Sukabumi, salawasna mentingkeun kabersihan, sarta teu meuncit jeung nyisit daging héwan di lanté, kaasup ngabersihan daging jeung jeroan héwan maké cai kotor, tapi kudu salawasna maké cai bersih.