DINA TRIWULAN KADUA TAUN 2018 LÉLANG BARJAS DI KOTA SUKABUMI KUDU RÉNGSÉ

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Wali Kota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., meredih ka SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) nu aya kaitannana, sangkan dina Triwulan Kadua Taun 2018. Lélang Barjas (Barang jeung Jasa) di Kota Sukabumi kudu réngsé. Maksud jeung tujuannana, pikeun ngagampangkeun kinerja Wali Kota Sukabumi Parodeu Taun 2018-2023. Salian ti éta, ogé réalisasi APBD (Anggaran Pandapatan jeung Balanja Daérah) Kota Sukabumi dina Triwulan Kadua Taun Anggaran 2018, kudu ngadeukeutan 50 peresén. Lantaran nepi ka danget ieu, réalisasi APBD di satiap SKPD di Kota Sukabumi rata-rata kakara ngahontal 14 peresén.

Ěta pameredih Wali Kota Sukabumi téh, ditepikeun dina biantara basa muka sacara resmi Rakor (Rapat Koordinasi) Palaksanaan APBD Kota Sukabumi Triwulan Kahiji Taun Anggaran 2018, cindekna tanggal 23 April 2018, di Hotél Anugerah Kota Sukabumi.

Anu teu éléh penting, palaksanaan pangwangunan di Kota Sukabumi anu sumber anggarannana tina APBD Kota Sukabumi Taun Anggaran 2018, kudu bisa diréalisasikeun sacara optimal. Sedengkeun rupa-rupa masalah anu disanghareupan dina danget ieu, nya éta ayana kalambatan dina ngaréalisasikeun anggaran. Tah ku lantaran kitu, Wali Kota Sukabumi meredih ka satiap SKPD di Kota Sukabumi, sangkan bisa ngaantisipasi jeung sagancangna ngalaksanakeun rupa-rupa léngkah strategis dina ngaréalisasikeun anggaran.

Salajuna Kapala BPBJ (Bagian Pangadaan Barang jeung Jasa) Setda Kota Sukabumi, Dr. H. Fahrur Razi, AMd.LLAJ., S.IP., M.Si. ngajelaskeun, targét Walikota Sukabumi ngeunaan Lélang Barjas jeung ngaréalisasikeun anggaran téh kacida  tepatna dina siklus kauangan jeung pangwangunan danget ieu. Tah ku sabab kitu, Kapala BPBJ Setda Kota Sukabumi cumeluk ka sakumna SKPD di Kota Sukabumi, sangkan sagancangna nyiapkeun rupa-rupa dokumén sacara hadé. pikeun kaperluan prosés lélang. Saterusna dijelaskeun, saupama taya halangan, prosés lélang anu diajukeun ku satiap SKPD di Kota Sukabumi bisa sagancangna dilaksanakeun.

Kapala BPBJ Setda Kota Sukabumi ogé ngajelaskeun, pihakna ngarasa gedé harepan, yén éta targét Wali Kota Sukabumi téh bisa dihontal sacara hadé jeung optimal. Sabab dina danget ieu aya 15 pakét anu prosés lélangna geus réngsé, jeung 21 pakét keur diprosés palélangannana. Sedengkeun ngeunaan jumlah palélangan dina taun anggaran 2018 can sagemblengna kadata, lantaran pangajuannana can asup kabéh. Tah ku lantaran kitu, Kapala BPBJ Setda Kota Sukabumi meredih ka sakumna pihak anu kalibet dina organisasi pangayaan Barjas, sangkan sagancangna nyiapkeun pangayaan Barjas sahadé-hadéna, supaya pangayaan Barjas téh bisa ngahasilkeun mangpaat pikeun masarakat. Disagigireun ti éta, ogé rupa-rupa resiko anu dimungkinleun kajadian bisa dimitigasi, sarta prosés pangayaan Barjas bisa lumangsung sacara hadé jeung lancar.