PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI MEUNANG LAYANG PANGAJÉN PRESTASI KINERJA STATUS PANG LUHURNA BINTANG TILU

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Pamaréntah Kota Sukabumi meunang Layang Pangajén Prestasi Kinerja Status Pang Luhurna Bintang Tilu, dina Panyalagaraan Pamaréntah Daérah, anu didasarkeun kana LPPD (Laporan Panyalagaraan Pamaréntah Daérah) Taun 2016. Ěta layang pangajén teh dipasrahkeun ku Pamaréntah Puseur ngaliwatan Kemendagri (Kementrian Dalem Negri) RI, dina acara Malem Prestasi Kinerja Pamaréntah Daérah, dina raraga miéling ka 22 Poé Otda (Otonomi Daérah) Taun 2018, di Jakarta.

Saréngséna narima éta layang pangajén, Walikota Sukabumi nganyatakeun ngarasa reueus jeung bagja, ku meunangna éta Layang Pangajén téh, lantaran ajén LPPD Kota Sukabumi naék sacara signifikan nya éta kana Status Kinerja Pang Luhurna Bintang Tilu, sok sanajan dina réngking aya di urutan 11 tina 93 kota anu diajén. Saterusna dijelaskeun, meunangna éta layang pangajén téh ku ayana ridho Alloh sarta usaha jeung gawé anu rancagé ti sakumna pihak, hususna sakumna SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi katut DPRD Kota Sukabumi.

Tah ku sabab kitu, Walikota Sukabumi ngahaturkeun nuhun katut layang pangajén anu saluhur-luhurna ka sakumna SKPD di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi katut DPRD Kota Sukabumi, anu geus usaha satékah polah dina nyusun LPPD Taun 2016 sacara hadé jeung bener, anu pamustungannana Kota Sukabumi meunang Layang Pangajén Prestasi Kinerja Status Pang Luhurna Bintang Tilu ti Pamaréntah Puseur. Salajuna Walikota Sukabumi ngaharepkeun, éta layang pangajén téh sangkan salawasna dironjatkeun jeung dimekarkeun ku sakumna pihak kanu leuwih hadé deui, malah mandar Kota Sukabumi dina taun-taun saterusna bisa leuwih hadé deui.

Lian ti éta Walikota Sukabumi ngajelaskeun, ku meunangna éta layang pangajén téh, ngarupakeun sala sahiji bukti nyata Pamaréntah Kota Sukabumi, anu slawasna usaha satékah polah jeung museur kana palayanan publik, sarta rupa-rupa program anu dilaksanakaeun ku Pamaréntah Kota Sukabumi salawasna dipuseurkeun kana kapentingan warga masarakat, pikeun ngaronjatkeun kasajahtraan warga masarakat Kota Sukabumi. Disagédéngeun ti éta ogé dijelaskeun, rupa-rupa program anu dilaksanakeun ku Pamaréntah Kota Sukabumi téh, diajén ku Pamaréntah Puseur ngaliwatan Kemendagri RI. Sedengkeun indikator LPPD anu diajén ku Pamaréntah Puseur téh, nya éta Palaksanaan Urusan Wajib sarta Pilihan jeung Pangbantuan, ti mimiti nyusun rarancang kawijakan nepi ka ngawujudkeun kawijakan anu diterapkeun ku Pamaréntah Kota Sukabumi.