LAHAN URUT TERMINAL BEUS SUDIRMAN KOTA SUKABUMI BARIS DIJIEUN LEUWEUNG KOTA

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Kapala Séksi Panataan RTH (Ruang Terbuka Héjo) DLH (Dines Lingkungan Hirup) Kota Sukabumi, Fajar Rahmansyah, S.T. ngungkabkeun, lahan urut Terminal Beus Sudirman Kota Sukabumi, anu tempatna di wewengkon Kalurahan Bénténg, Kacamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, nurutkeun rarancang baris dijieun Leuweung Kota atawa RTH.

Saterusna diungkabkeun, éta rarancang téh geus asup kana RTRW (Rancana Tata Rohang Wilayah) Kota Sukabumi 5 taun kaliwat. Ngan pikeun ngawujudkeun éta rarancang téh, dina danget ieu keur dilaksanakeun prosés kajian cocog atawa henteuna dijadikan Leuweung Kota atawa RTH. Salian ti éta, nepi ka danget ieu DĚD (Detail Ěngineering Design) éta rarancang téh can dijieun. Salajuna dijelaskeun, saupama dina éta kajian téh cocog dijieun Leuwung Kota atawa RTH, DĚD-na baris dijieun jeung baris réngsé dina taun 2019 nu bakal datang, sarta saupama DED-na geus réngsé dijieun, pihak DLH Kota Sukabumi baris ngajukeun waragad ka Pamaréntah Propinsi Jawa Barat.

Nyinggeung Leuweung atawa Taman Kota nu aya di Kota Sukabumi, nurutkeun Kapala Séksi Panataan RTH DLH Kota Sukabumi, dina danget ieu jumlahna aya 8 Taman Tématik. Tapi tina jumlah éta taman téh aya 2 taman anu ruksak, alatan diguyur hujan badag jeung angin kenceng dina tanggal 4 April 2018 nu geus kaliwat. Saterusna dijelaskeun, ka 2 éta taman téh kudu sagancangna dioméan, supaya bisa sagancangna dimangpaatkeun deui ku warga masarakat Kota Sukabumi.

Anapon pikeun ngarojong kalancaran dina ngoméan ka 2 éta taman téh, pihakna geus ngajukeun waragad ka Pamaréntah Kota Sukabumi gedéna Rp. 100 juta. Disagédéngeun ti éta ogé dijelaskeun, pangajuan waragad ka Pamaréntah Kota Sukabumi pikeun ngoméan ka 2 taman anu ruksak téh, lantaran waragad pikeun ngoméan taman dina taun 2018 ieu can aya. Sedengkeun dina taun 2017 nu geus kaliwat, waragad pikeun ngoméan taman téh ngahontal Rp. 500 juta.

Kapala Séksi Panataan RTH DLH Kota Sukabumi ngajéntrékeun, mangpaat RTH atawa Taman Kota téh, diantarana sabagé paru-paru kota, pikeun nyeuseup kadar karbon dioksida atawa CO2, nambah oksigén, nurunkeun suhu hawa, jeung jadi tempat pikeun nyerep cai. Disagigireun ti éta ogé pikeun ngageulisan kota, ngajaga kalestarian lingkungan, sarta warga masarakat hususna barudak meunang rohang atawa tempat pikeun ulin, olah raga jeung kagiatan séjénna anu positip.