DINES SOSIAL KOTA SUKABUMI BARIS NGABENTUK SATGAS PIKEUN NARTIBKEUN ANDAR-ANDAR JEUNG NU NGUSAPIR

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Dines Sosial Kota Sukabumi, nurutkeun rarancang baris ngabentuk Satgas (Satuan Tugas) husus pikeun nartibkeun andar-andar jeung nu ngusapir anu ngulayaban di wewengkon Kota Sukabumi. Sakumaha anu dijelaskeun ku Kapala Widang Réhabilitasi jeung Palindungan Sosial Dines Sosial Kota Sukabumi, Drs. Aang Zaénudin, M.Pd., éta Satgas téh jumlahna 10 urang, ti Tim Tagana (Taruna Siaga Bencana) Kota Sukabumi Senior, sarta geus ngabogaan luang jeung pangalaman.

Salajuna dijelaskeun, rarancang ngabentuk éta Satgas téh, dina danget ieu masih kénéh dina tahap prosés panyiapan jeung palatihan sarta panyadiaan sajumlah sarana jeung pasilitas anu dibutuhkeun, saperti baju saragam jeung alat-alat panartiban. Lian ti éta ogé dijelaskeun, dina ngalaksanakeun panartiban ka satiap andar-andar jeung nu ngusapir di wewengkon Kota Sukabumi, éta Satgas téh baris gawé bareng jeung Polres Sukabumi Kota katut Sat Pol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kota Sukabumi. Anapon maksud jeung tujuannana, nya éta sabagé sala sahiji usaha jeung tarékah pikeun nyiptakeun wewengkon Kota Sukabumi anu bersih tina andar-andar jeung nu ngusapir.

Leuwih jauh Kapala Widang Réhabilitasi jeung Palindungan Sosial Dines Sosial Kota Sukabumi ngajelaskeun, saupama éta Satgas téh geus dibentuk, baris dilaunching atawa diwanohkeun ku Walikota Sukabumi. Sedengkeun pikeun téhnisna, éta Satgas téh baris mobile atawa nguriling saban poé, pikeun nartibkeun andar-andar jeung nu ngusapir di sajumlah ruas jalan di Kota Sukabumi. Saterusna dijelaskeun, éta Satgas téh nurutkeun rarancang baris ngamimitian mancén gawé dina ahir bulan Méi 2018 nu bakal datang pikeun tahap munggaran, jeung satiap saurang anggahota éta Satgas téh ngabogaan tanggung-jawab 100 méter dina satiap titik panartiban.

Kapala Widang Réhabilitasi jeung Palindungan Sosial Dines Sosial Kota Sukabumi ngaharepkeun, ku dibentukna éta Satgas téh, dina satiap taunna hiji ruas jalan di Kota Sukabumi ditargétkan bersih tina andar-andar jeung nu ngusapir. Tah ku éta hal téh, ka hareupna Kota Sukabumi baris bener-bener bersih tina andar-andar jeung nu ngusapir. Salian ti éta ogé ditandeskeun, dumasar kana hasil panalingaan di lapangan, réa nu ngusapir anu nagalaksanakeun kagiatannana lain dilantarankeun ku masalah ékonomi, tapi dijadikeun sala sahiji propési pagawéan. Tah ku lantaran kitu, sok sanajan geus ditartibkeun, éta nu ngusapir téh baris terus nagalaksanakeun kagiatannana. Malah dumasar kana hasil panalingaan di lapangan, aya nu ngusapir anu geus ngabogaan opat kontrakan.

Disagigireun ti éta ogé dijelasjeun, dina raraga mapag Bulan Suci Romadhon Taun 1439 Hijriyah, Dines Sosial Kota Sukabumi gawe bareng jeung Polres Sukabumi Kota katut Sat Pol PP Kota Sukabumi, baris ngalaksanakeun panartiban ka satiap andar-andar jeung nu ngusapir anu ngulayaban di wewengkon Kota Sukabumi, cindekna kira-kira saminggu deui saméméh Bulan Suci Romadhon Taun 1439 Hijriyah. Salajuna ditandeskeun, para andar-andar jeung nu ngusapir  anu kajaring dina éta panartiban téh, baris dibina jeung dilatih wirausaha, sangkan éta andar-andar jeung nu ngusapir téh bisa hirup mandiri.