PANGÉLING-NGÉLING MAY DAY DI KOTA SUKABUMI DIEUSI SILATURAHMI JEUNG DIALOG INTERAKTIF

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Dina jero salila 5 taun ieu, Pangéling-ngéling Poé Solidaritas Buruh sa Dunya atawa May Day cindekna dina satiap tanggal 1 Méi, di Kota Sukabumi dieusi ku kagiatan silaturahmi jeung dialog interaktif, sarta kagiatan séjénna anu sifatna rékréatif jeung ngagumbirakeun. Kitu deui dina Pangéling-ngéling May Day Taun 2018, ogé dieusi ku kagiatan anu sarua, nya éta di Taman Rékréasi jeung Obyék Wisata Pamandian Cai Panas Cikundul Kota Sukabumi. Ěta kagiatan anu ngangkat téma May Day is Fun Day téh, diiluan ku ratusan buruh ti sajumlah pausahaan, anu ngagabung kana rupa-rupa Sarikat Buruh di Kota Sukabumi.

Hadir dina kasempetan éta, Wali Kota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., para Kapala OPD (Organisasi Parangkat Daérah) jeung lembaga nu aya pakuat-pakaitna, para Pangurus Sarikat Buruh jeung para Pangusaha, sarta para tamu ondangan lianna.

Dina kasempetan éta, Wali Kota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M. nandeskeun, sok sanajan Pangéling-ngéling Poé Solidaritas Buruh sa Dunya di Kota Sukabumi taya gerakan atawa aksi démonstrasi, tapi ku kagiatan silaturahmi jeung dialog interaktif ogé bisa jadi jambatan jeung wadah pikeun nyalurkeun rupa-rupa kahayang sarta rupa-rupa bangbaluh jeung unek-unek para buruh, dina kaayaan anu nyenangkeun jeung ngagumbirakeun, sarta bisa difasilitasi ku Pangurus Sarikat Buruh atawa ku pamaréntah ngaliwatan Dines Tanaga Kerja. Sabab ieu kagiatan téh dihadiran ku unsur Pamaréntah jeung Pangusaha di Kota Sukabumi.

Salajuna ditandeskeun, para buruh téh ngarupakeun sala sahiji asét pikeun para pangusaha. Sabab saupama teu dirojong ku para buruh anu profésional jeung disiplin, para pangusaha moal bisa mekar sacara hadé jeung optimal. Leuwih jauh Wali Kota Sukabumi nandeskeun, pajoangan para buruh di Kota Sukabumi kacida luar biasa, sarta saupama para buruh sajahtra, para pangusaha pasti ngarasa bagja. Komo deui hubungan sakumna buruh di Kota Sukabumi jeung pamaréntah katut pangusaha di Kota Sukabumi, geus kauntun sacara hadé.

Salian ti éta, Wali Kota Sukabumi ngahaturkeun nuhun jeung layang pangajén anu saluhur-luhurna ka sakumna buruh di Kota Sukabumi, anu salawasna miéling Poé Solidaritas Buruh sa Dunya atawa May Day téh, ku kagiatan silaturahmi jeung dialog interaktif sarta kagiatan séjénna anu sifatna rékréatif jeung ngagumbirakeun. Lantaran ku kagiatan ieu téh. bisa nyiptakeun sakaligus ngaronjatkeun kaayaan kondusif wewengkon Kota Sukabumi, nya éta aman, tartib, tengtrem, ayem jeung rukun.