SAKUMNA PASLON PAMILON PILKADA KOTA SUKABUMI TAUN 2018 SANGKAN TEU NGAREUMPAK ATURAN PILKADA

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Ketua Panwaslu (Panitia Pangawas Pamilu) Kota Sukabumi, Muhammad Aminnudin, geus ngomat-ngomatan ka sakumna Paslon (Pasangan Calon) Pamilon Pilkada Kota Sukabumi Taun 2018, sangkan teu ngareumpak aturan Pilkada, utamana dina Bulan Suci Romadhon Taun 1439 Hijriyah.

Lantaran dina Bulan Suci Romadhon, aya tilu kagiatan anu teu meunang dilaksanakeun ku sakumna Paslon Pamilon Pilkada. Nya éta kagiatan kampanyeu di tempat ibadah, kagiatan buka puasa bareng, sarta méré santunan jeung THR (Tunjangan Hari Raya) Idul Fitri. Tah ku lantaran kitu, pihak Panwaslu Kota Sukabumi baris salawasna usaha satékah polah ngaronjatkeun panalingaan, hususna dina Bulan Suci Romadhon.

Ketua Panwaslu Kota Sukabumi nandeskeun, kagiatan kampanyeu di tempat ibadah sarta méré santunan jeung THR, geus jelas teu meunang dina aturan jeung undang-undang. Kitu deui kagiatan buka puasa bareng, baris jadi pahatian husus pikeun Panwaslu Kota Sukabumi, ku cara salawasna ngaronjatkeun panalingaan. Sabab bisi aya hal-hal anu teu diharepkeun ku sakumna pihak.

Salian ti éta, sakumaha anu kaunggel dina aturan jeung undang-undang, sakumna Paslon Pamilon Pilkada teu meunang méré matéri jeung barang ka para calon pamilih atawa ngagiring masarakat jeung sajabana, kaasup kampanyeu di tempat ibadah boh sacara langsung boh sacara demit. Sabab éta hal téh geus jelas asup kana dugaan pidana Pilkada. Kacuali ngan ukur ngalaksanakeun ibadah wungkul, tanpa ngalaksanakeun kagiatan séjénna.

Salajuna ditandeskeun, anu baris jadi pahatian husus pikeun Panwaslu Kota Sukabumi dina Bulan Suci Romadhon téh, nya éta baris salawasna nalingakeun jeung niténan sakumna Paslon Pamilon Pilkada, bisi aya nu méré santunan jeung THR, boh ku mangrupa duit boh ku mangrupa barang. Lantaran éta hal téh ngarupakeun faseu anu yang kacida pikauruyeunnana pikeun para Paslon Pamilon Pilkada jeung Tim Suksésna, keur mikat jeung ngabibitaan warga masarakat dina nangtukeun pilihannana.

Tah ku sabab kitu, Ketua Panwaslu Kota Sukabumi cumeluk ka sakumna Paslon Pamilon Pilkada jeung Tim Suksésna, sangkan teu ngareumpak aturan Pilkada, utamana nu bisa nimbulkeun opini jeung konflik di masarakat. Lantaran éta hal téh bisa ngarugikeun jeung bisa ngajatohkeun Paslon Pamilon Pilkada jeung Tim Suksésna sorangan.