RUAS JALAN YULIUS USMAN KOTA SUKABUMI BARIS DIOMÉAN DINA BULAN JUNI 2018 NU BAKAL DATANG

Reporter : ENDANG SUMARDI

Kapala Dines Pahubungan Kota Sukabumi, Abdul Rachman, A.TD. ngajelaskeun, ruas Jalan Yulius Usman Kalurahan Nyomplong, Kacamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, baris dioméan dina bulan Juni 2018 nu bakal datang. Salajuna dijelaskeun, Dines Pahubungan Kota Sukabumi ngabogaan program prioritas dina ngawangun jeung ngoméan jalan anu ruksak di Kota Sukabumi, nya éta program Sijabol (Siaga Jalan Bolong). Anapon maksud jeung tujuannana, nya éta pikeun nampung bangbaluh warga masarakat Kota Sukabumi kana jalan anu ngarandapan karuksakan di Kota Sukabumi, sarta pikeun ngabantu Dines Pahubungan Kota Sukabumi dina ngalaksanakeun pametaan ngoméan jalan anu ruksak di Kota Sukabumi.

Tah kulantaran kitu, Kapala Dines Pahubungan Kota Sukabumi cumeluk ka sakumna lapisan warga masarakat Kota Sukabumi, saupama aya jalan nu ngarandapan ruksak di Kota Sukabumi, sangkan dilaporkeun ka Dines Pahubungan Kota Sukabumi, ngaliwatan program Sijabol, pikeun sagancangna diungkulan jeung diasupkeun kana pametaan ngoméan jalan anu ruksak di Kota Sukabumi.

Sedengkeun Kapala Widang Bina Marga Dines Pahubungan Kota Sukabumi, Suhéndar Syariéf, S.T., M.Ěng. ngajelaskeun, dina taun 2018 ieu Dines Pahubungan Kota Sukabumi baris salawasna usaha satékah polah jeung museur kana pangwangunan jeung ngoméan infrastruktur jalan di Kota Sukabumi. Ngan moal kabéh jalan di Kota Sukabumi diwangun jeung dioméan, sabab kudu disaluyukeun jeung skala prioritas pangwangunan jeung ngoméan infrastruktur jalan di Kota Sukabumi.

Anapon skala prioritas pangwangunan jeung ngoméan infrastruktur jalan di Kota Sukabumi dina taun 2018 ieu, diantarana Jalan Yulius Usman, Kalurahan Nyomplong, Kacamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, anu panjangna ngahontal 200 méter jeung lébarna 5 méter, sarta baris dilaksanakeun dina bulan Juni 2018 nu bakal datang. Saterusna dijelaskeun, dina ngoméan éta infrastruktur jalan téh, bisa dilaksanakeun ku cara dicor saperti anu geus dilaksanakeun di Jalan Stasiun Timur atawa ku cara diaspal, lantaran kudu disaluyukeun jeung waragad nu dipibanda.

Nyigeung lega jalan di Kota Sukabumi anu jadi kawenangan Pamaréntah Kota Sukabumi, sagemblengna ngahontal 115 kilométer, sarta diasupkeun kana 4 kategori, nya éta jalan hadé, jalan ruksak énténg, jalan ruksak sedeng jeung jalan ruksak parna. Salian ti éta ogé diungkabkeun, dina taun 2017 anu geus kaliwat, Dines Pahubungan Kota Sukabumi hasil ngahontal 80 peresén ngawangun jeung ngoméan infrastruktur jalan di Kota Sukabumi dina kategori hadé, atawa ngaliwatan targét 5 peresén tina target anu ditetepkeun 75 peresén, kaasup jalan-jalan nu aya di tapel wates Kota Sukabumi jeung Kabupatén Sukabumi, saperti Jalan Ciaul Pasir jeung jalan anu ngarojong kana jalan nasional.