SAJUMLAH 435 URANG TUKANG BÉCA JEUNG KUSIR DÉLMAN MEUNANG DUIT KADEUDEUH

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Dina mapag Bulan Suci Romadhon Taun 1439 Hijriyah, sajumlah 435 urang Tukang Béca jeung Kusir Délman anu ngawengku 360 urang Tukang Béca jeung 75 urang Kusir Délman nu mangkal di Kota Sukabumi, meunang Duit Kadeudeuh ti Pamaréntah Kota Sukabumi gedéna Rp. 52 juta, atawa masing-masing Tukang Béca jeung Kusir Délman gedena Rp. 115 rébu, ngaliwatan rékening koordinatorna masing-masing.

Ěta Duit Kadeudeuh anu asalna ti APBD (Anggaran Pandapatan jeung Balanja Daérah) Kota Sukabumi Taun 2018 téh, dipasrahkeun langsung ku Wali Kota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., dibarengan ku Asistén Paékonomian jeung Pangwangunan Setda Kota Sukabumi, H. Dédén Soléhudin, S.Ag., M.M., katut Kapala Bagian Administrasi Kasajahtraan Rahayat Setda Kota Sukabumi, Dr. H. Dédé Nurdin, S.IP., M.Ag., cindekna tanggal 7 Méi 2018, di Rohangan Pasamoan Setda Kota Sukabumi.

Dina biantarana Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, ku dipasrahkeunnana ieu Duit Kadeudeuh téh, para Abang Béca jeung Kusir Délman bisa mapag Bulan Suci Romadhon Taun 1439 Hijriyah ku kabagjaan, sarta bisa nyiapkeun kadaharan husus dina awal Bulan Suci Romadhon. Salajuna ditandeskeun, Pamarétah Kota Sukabumi teu mandang bulu domisili para Abang Béca jeung Kusir Délman, anu penting mangkal di Kota Sukabumi.

Lian ti éta ogé ditandeskeun, dumasar kana idéntitasna, ka 435 urang Tukang Béca jeung Kusir Délman téh, asalna ti Kota Sukabumi, Kabupatén Sukabumi, Kabupatén Cianjur jeung Bogor. Ngan parandéné kitu, salila éta para Abang Béca jeung Kusir Délman téh néangan kipayah jeung ngalayanan warga masarakat di Kota Sukabumi, kacida pantesna meunang pahatian jeung kapadulian ti Pamarétah Kota Sukabumi.

Saterusna Wali Kota Sukabumi meredih ka para Abang Béca jeung Kusir Délman, sangkan salawasna usaha satékah polah ngajaga kabersihan jeung kaéndahan Kota Sukabumi. Disagédéngeun ti éta, ogé sangkan salawasna ngajaga kasegeran jeung kaséhatan, supaya dina ngalaksanakeun pagawéan bisa lumangsung kalayan hadé jeung lancar. Sabab pagawéan para Abang Béca jeung Kusir Délman téh, kacida gumangtungna kana kasegeran jeung kaséhatan.

Sedengkeun Asistén Paékonomian jeung Pangwangunan Setda Kota Sukabumi ngajelaskeun, pamasrahan Duit Kadeudeuh ka para Tukang Béca jeung Kusir Délman ti Pamaréntah Kota Sukabumi téh, dilaksanakeun sacara rutin satiap taun, cindekna dina satiap mapag Bulan Suci Romadhon jeung dina satiap mapag Idul Fitri. Saterusna dijelaskeun, jumlah anu narima éta Duit Kadeudeuh téh, dina satiap taunna salawasna ngaronjat.

Disagigireun ti éta ogé dijelaskeun, dipasrahkeunnana éta Duit Kadeudeuh téh ngarupakeun bagian tina ngabina jeung sala sahiji wujud nyata kapadulian Pamaréntah Kota Sukabumi ka MBR (Masarakat Berpanghasilan Réndah), hususna para Abang Béca jeung Kusir Délman anu dina saban poéna mangkal di Kota Sukabumi. Salian ti éta ogé dijelaskeun, para Abang Béca jeung Kusir Délman téh, geus méré kontribusi sacara positip ka pamaréntah jeung warga masarakat Kota Sukabumi, diantarana ku ilubiung ngajaga kondusifitas wewengkon Kota Sukabumi.