LPPL RSPD 93,1 FM KOTA SUKABUMI JADI PANGURUS ASOSIASI RADIO JEUNG TÉLÉVISI PUBLIK LOKAL JAWA BARAT

Reporter : RIKSAN SATYAPRAWIRA

Redaktur : ENDANG SUMARDI

LPPL (Lembaga Panyiaran Publik Lokal) RSPD (Radio Siaran Pamaréntah Daérah) 93,1 FM Kota Sukabumi, jadi Pangurus Asosiasi Radio jeung Télévisi Publik Lokal Jawa Barat. Anapon Susunan Pangurus salengkepna, nya éta Déwan Pangawas ngawengku Gubernur Jawa Barat, Ketua DPRD Propinsi Jawa Barat, Diskominfo (Dines Komunikasi jeung Informatika) Propinsi Jawa Barat, KPI (Komisi Panyiaran Indonésia) Daérah Jawa Barat, sarta LPPL TV Kuningan jeung 100,5 FM Kuningan.

Salajuna Ketua Tegar Beriman 95,3 FM Kabupatén Bogor, Sekertaris eRKS FM Kabupatén Sumedang, jeung Bendahara PAS FM Kabupatén Tasikmalaya, sarta Anggota ngawengku LPPL RSPD 93,1 FM Kota Sukabumi, RJ FM Kabupatén Cirebon, K2 FM Kabupatén Indramayu, Radika FM Kabupatén Majaléngka, Pro 89 FM Suara Purwakarta, LPPL RSPD 107,3 FM Kabupatén Cianjur, jeung LPPL CL (Citra Lestari) RSPD Kabupatén Sukabumi.

Kapilihna LPPL  Tegar Beriman FM Kabupatén Bogor atawa Teman 95,3 FM jadi Ketua Asosiasi Radio jeung Télévisi Publik Lokal Jawa Barat téh, dilaksanakeun sacara aklamasi ku LPPL sa Jawa Barat, dina acara Sosialisasi Tata Cara jeung Pasaratan Paijinan Anyar sarta Pangbentukan Asosiasi LPPL Jawa Barat, cindekna  tanggal 4 Méi 2018, di Hotél Olympic Sentul Kabupatén Bogor.

Sedengkeun dibentukna éta Asosiasi téh, ngarupakeun prakarsa ti KPI Daérah Jawa Barat, sarta ngarupakeun Asosiasi anu munggaran di Indonésia. Anapon maksud jeung tujuan dibentukna éta Asosiasi téh, sakumaha anu ditandeskeun ku Ketua KPI Daérah Jawa Barat, Dr. Dédéh Fardiah, M.Si., nya éta sabagé wadah Radio jeung Télévisi Pamaréntah anu bentukna LPPL sa Jawa Barat, malah mandar bisa nguntun sinergi jeung gawé bareng, sarta bisa silih bagi luang jeung pangalaman katut pangaweruh jeung wawasan, hususna dina panyalagaraan panyiaran jeung dina nyebarlegakeun béwara ka warga masarakat.

Dibentukna éta Asosiasi téh, dibagéakeun sacara positif jeung diaprésiasi ku KPI Puseur, ngaliwatan Komisioner, Agung Suprio, M.Ip., sakaligus ngaharepkeun, ku dibentukna éta Asosiasi téh bisa mawa dunya panyiaran utamana radio, supaya bisa éksis deui di masarakat. Salian ti éta, ieu Asosiasi téh ngarupakeun wadah anu dibentuk tina rasa sanasib jeung sapananggungan, anu ka hareupna diharepkeun bisa tandang sacara optimal, sarta bisa ngajawab rupa-rupa tangtangan LPPL. Salajuna diharepkeun, pangbentukan Asosiasi anu munggaran di Indonésia ieu téh, bisa diconto jeung dilaksanakeun ku propinsi-propinsi séjénna di Indonésia.