PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI MEUNANG LAYANG PANGAJÉN PANG HADÉNA TINGKAT NASIONAL

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Pamaréntah Kota Sukabumi ngaliwatan Diskominfo (Dines Komunikasi jeung Informatika) Kota Sukabumi, meunang layang pangajén pang hadéna tingkat nasional, nya éta juara kadua kategori Smart Governance ti CityAsia, Inc. Sedengkeun juara salengkepna, nya éta juara kahiji dicangking ku Kota Yogyakarta Propinsi DIY (Daérah Istiméwa Yogyakarta), juara kadua Kota Sukabumi Propinsi Jawa Barat, jeung juara katilu Kota Tanjungpinang Propinsi Kapulowan Riow. Ěta layang pangajén téh dipasrahkeun ku Mentri Pariwisata RI, Dr. Ir. Arief Yahya, M.Sc., sabagé tamu ondangan dina acara ISNA (Indonésia Smart Nation Award) 2018, ka Kapala Diskominfo Kota Sukabumi, Drs. H. Gabril Sukarman, M.Pd., cindekna tanggal 3 Méi 2018, di Nusantara Hall BSD Tangerang.

Dina kasempetan éta, Kapala Diskominfo Kota Sukabumi nyaritakeun ngarasa reueus jeung sugema ku dicangkingna gelar juara kadua téh. Sabab Kota Sukabumi kudu bisa nyaingan puluhan kota sa Indonésia. Anapon kritéria pangajénnana, nya éta ngawengku ti parancanaan jeung implementasi daérah dina ngalaksanakeun tata kapamaréntahan. Saterusna dijelaskeun, éta layang pangajén téh ngarupakeun sala sahiji layang pangajén ti ratusan layang pangajén anu dicangking ku Kota Sukabumi, nya éta ku alpukah jeung prestasi gawé anu rancagé salila kapamingpinan Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi Mangsa Bhakti Taun 2013-2018, Lian ti éta ogé dijelaskeun, ku dicangkingna éta layang pangajén téh, Diskominfo Kota Sukabumi baris nyusun deui jeung ngadokuméntasikeunnana dina Buku Masterplan Smart City. Salajuna dijelaskeun, pikeun ka hareupna, rupa-rupa prestasi jeung tata kalola pamaréntahan di Kota Sukabumi bisa diaksés ngaliwatan téhnologi informasi, sarta baris terus dironjatkeun jeung dimekarkeun ku Diskominfo Kota Sukabumi.

Sedengkeun Founder CitiAsia, Inc., Dr. Ir. Cahyana Ahmadjayadi ngajelaskeun, panarima éta layang pangajén téh ngarupakeun daérah-daérah réngking pang hadéna dina tujuh kategori pangajén. Nya éta Smart Readiness, Smart Governance, Smart Branding, Smart Economi, Smart Living, Smart Society, jeung Smart Environment, anu masing-masing kategorina ngawengku tilu daérah nominasi. Saterusna dijelaskeun, saméméh dibenum, éta daérah-daérah téh diajén dumasar kana hasil studi Indék Kamatengan Daérah Pinter. Disagédéngeun ti éta ogé dijelaskeun, dina prosés pangajénan indék, ISNA 2018 diukur jeung ngagunakeun rupa-rupa paraméter pangukuran, anu asalna tina data hasil pangwangunan kota, kabupatén jeung propinsi di Indonésia, nya éta ti taun 2014 nepi ka taun 2017.

Leuwih jauh Founder CitiAsia, Inc. ngajelaskeun, éta pangajénan téh ngalibetkeun data hasil investigasi kana éksposur sakumna daérah leuwih ti 260 rébu artikel pangbéwaraan, sarta leuwih ti 30 média citak jeung éléktronik nasional, anu dimimitian ti bulan Januari nepi ka bulan Désémber 2017. Salian ti éta ogé dijelaskeun, dina rapat, déwan juri nyaluyuan transformasi ISNA. Anapon transformasi utamana aya dina kategori panarima, anu saméméhna dibikeun ka pamaréntah daérah tingkat kota, kabupatén jeung propinsi, anu dibagi kana tilu kategori propinsi, nya éta gedé, sedeng jeung leutik, dumasar kana populasi padumuk. Sedengkeun dina taun 2018, kategori panarima éta layang pangajén téh dibikeun dumasar kana kinerja dina diménsi smart city jeung kasiapan smart city.