WALI KOTA SUKABUMI MINGPIN APÉL ISUK SAKALIGUS PAMITAN KA SAKUMNA ASN

Reporter : RIKSAN SATYAPRAWIRA

Redaktur : ENDANG SUMARDI

Wali Kota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., mingpin apél isuk sakaligus pamitan ka sakumna ASN (Aparatur Sipil Nagara) atawa PNS (Pagawé Nagri Sipil) di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, cindekna tanggal 11 Méi 2018, di Buruan Apél Setda (Sekertariat Daérah) Kota Sukabumi, alatan baris mungkas mancén gawé salaku Wali Kota Sukabumi Pariodeu Taun 2013-2018. Hadir dina kasempetan éta, Panjabat Sekda (Sekertaris Daérah) Kota Sukabumi, Drs. H. Saléh Makbullah, M.Si., para Asistén Daérah Setda Kota Sukabumi, para Kapala OPD (Organisasi Parangkat Daérah), para Kapala Widang, para Kapala Sub Bagian jeung Kapala Séksi, sarta para Palaksana.

Dina biantarana, Wali Kota Sukabumi nandeskeun ngarasa reueus, lantaran salila 5 taun mancén gawé katut gawé bareng jeung sakumna ASN atawa PNS di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, réa kamajuan anu dilaksanakeun jeung anu dicangking ku Kota Sukabumi. Hal ieu bisa dititén tina 174 layang pangajén anu dicangking ku Kota Sukabumi, boh ti Pamaréntah Propinsi Jawa Barat boh ti Pamaréntah Puseur jeung ti luar nagri skala internasional.

Salian ti éta, Kota Sukabumi ogé dijadikeun tempat puseur diajar pikeun Pamaréntah Kota jeung Kabupatén séjénna di Indonésia kaasup Pamaréntah Kota ti sababaraha nagara, ngeunaan Tata Kalola Pamarentahan, sarta RSUD (Rumah Sakit Umum Daérah) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi, dijadikeun sala sahiji RS (Rumah Sakit) Atikan Utama di Indonésia.

Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun ka sakumna OPD nu aya kaitannana, sangkan éta ratusan prestasi téh salawasna dijaga sakaligus dironjatkeun, malar Kota Sukabumi bisa leuwih maju deui dina sagala widang. Sabab éta ratusan prestasi téh réa mangpaatna pikeun Kota Sukabumi, nya éta bisa ngalancarkeun kana palaksanaan sagala rupa pangwangunan di Kota Sukabumi, lanlaran dirojong ku Pamaréntah Puseur jeung Pamaréntah Propinsi Jawa Barat.

Dina bagian séjén biantarana, Wali Kota Sukabumi kalayan asmana pribadi katut kulawarga sarta Kapala Daérah, ngahaturkeun rébu nuhun laksa keti kabingahan ka sakumna ASN atawa PNS di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, anu geus nguntun gawé bareng salila 5 taun sacara daria jeung pinuh ku rasa tanggungjawab sarta disiplin anu luhur. Lian ti éta, ogé neda dihampura tina sagala rupa kakurangan jeung kahilapan dina salila 5 taun mancén gawé jadi Kapala Daérah di Kota Sukabumi.

Saréngséna apél, Kapala Dispusip (Dines Perpustakaan jeung Kaarsipan) Kota Sukabumi, Nicke Siti Rahayu, S.H., M.H., masrahkeun buku ka Walikota Sukabumi ngeunaan Kapamingpinan Wali Kota katut Wakil Walikota Sukabumi Mangsa Bhakti Taun 2013-2018, sarta  Kapala Bappeda (Badan Parancanaan Pangwangunan Daérah) Kota Sukabumi, Ir. H. Rudi Djuansyah, masrahkeun buku ngeunaan Layang Pangajén anu dicangking ku Kota Sukabumi salila 5 taun Kapamingpinan Wali Kota katut Wakil Walikota Sukabumi Mangsa Bhakti Taun 2013-2018, diteruskeun acara mushafahah atawa sasalaman jeung sakumna ASN atawa PNS di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, silih hampura tina sagala kakurangan jeung kahilapan salila 5 taun babarengan mancén gawé di Kota Sukabumi.