JABATAN DANDIM 0607 KOTA SUKABUMI GEUS DISÉRÉN SUMÉRÉNKEUN

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Jabatan Dandim (Komandan Distrik Militér) 0607 Kota Sukabumi,  geus disérén sumérénkeun ti Pajabat Heubeul, Létkol Inf. Mohammad Mahfud As’at, S.IP., ka Pajabat Anyar, Létkol Kav. Mujahidin. Lantaran Pajabat Heubeul, Létkol Inf. Mohammad Mahfud As’at, S.IP., meunang pancén anyar jadi Pabandya-2/Banglarsat Spaban II/Jemen Srenad (Mabesad). Sedengkeun acara Paturay Tineung jeung acara Ngabagéakeun Pajabat Heubeul katut Pajabat Anyar Dandim 0607 Kota Sukabumi téh, dilaksanakeun di Gedong Juang 45 Kota Sukabumi, cindekna tanggal 11 Méi 2018, jeung di Makodim (Markas Kodim) 0607 Kota Sukabumi, dina wanda upacara panarimaan, anu diiluan ku sakumna réngréngan Kodim 0607 Kota Sukabumi.

Dina kasempetan éta, Pajabat Heubeul Dandim 0607 Kota Sukabumi, Létkol Inf. Mohammad Mahfud As’at, S.IP., ngahaturkeun nuhun ka sakumna pihak, kana gawé barengna anu hadé, sakaligus neda dihampura anu sagedé-gedéna kana sagala rupa kakurangan salila ngajabat Dandim 0607 Kota Sukabumi. Saterusna ngaharepkeun, Kodim 0607 Kota Sukabumi bisa méré anu hadé deui pikeun bangsa, nagara jeung masarakat. Disagigireun ti éta, Pajabat Heubeul Dandim 0607 Kota Sukabumi, nyempetkeun nyukuran buuk sala saurang Ajudannana, sabagé tradisi Kodim 0607 Kota Sukabumi, dina mangsa aya pingpinannana anu alih tugas.

Sedengkeun Pajabat Anyar Dandim 0607 Kota Sukabumi, Létkol Kav. Mujahidin ngajelaskeun, sabagé Dandim 0607 Kota Sukabumi nu anyar, moal ngarobah mékanismeu gawé jeung program gawé anu geus dijalankeun ku Pajabat Heubeul Dandim 0607 Kota Sukabumi. Sabab sasaran program gawé anu baris dilaksanakeun, nya éta ngalajukeun program gawé anu geus dilaksanakeun ku Pajabat Heubeul Dandim 0607 Kota Sukabumi. Salian ti éta, Pajabat Anyar Dandim 0607 Kota Sukabumi, baris ngalajukeun sinergitas tilu pilar pangwangunan daérah, gawé bareng jeung Kapulisian katut Pamaréntahan sarta unsur séjénna, pikeun ngawujudkeun sinergitas TNI, Polri jeung Pamaréntahan, kaasup DPRD jeung Kajaksaan, dimimitian ku komunikasi anu hadé jeung sakumna pihak.

Anapon program gawé anu baris salawasna dilaksanakeun ku Pajabat Anyar Dandim 0607 Kota Sukabumi, nya éta nyiptakeun sakaligus ngaronjatkeun kaayeman jeung kasajahtraan masarakat, kaasup nyukséskan Pilkada (Pamilihan Kapala Daérah) Bareng Taun 2018, ku salawasna ngalaksanakeun panalingaan sarta ngajaga kondusifitas wilayah. Salajuna ditandeskeun, dina palaksanaan éta Pilkada téh,  sakumna TNI kudu salawasna ngajungjung luhur nétralitas. Tah ku lantaran kitu, saupama aya TNI hususna di lingkungan Kodim 0607 Kota Sukabumi anu teu nétral, baris ditindak jeung dibéré sangsi sacara tegas, luyu jeung aturan katut undang-undang anu ditetepkeun.