SÉRÉN SUMÉRÉN JABATAN WALI KOTA KATUT WAKIL WALI KOTA SUKABUMI KA PANJABAT WALI KOTA SUKABUMI

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Sérén sumérén Jabatan Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi Mangsa Jabatan Taun 2013-2018, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M. katut H. Achmad Fahmi, S.Ag., M.M.Pd. ka Panjabat Wali Kota Sukabumi, Drs. H. Dady Iskandar, M.M., dilaksanakeun dina Apél Isuk tanggal 14 Méi 2018, di Buruan Apél Setda (Sekertariat Daérah) Kota Sukabumi. Salian ti éta, ogé dilaksanakeun sérén sumérén Ketua TP PKK Kota Sukabumi jeung Ketua Dékranasda (Déwan Karajinan Nasional Daérah) Kota Sukabumi, ti Hj. Ěsih Setiasih Muraz, S.Ě. ka Hj. Ardian Nursyanti Iskandar.

Dina biantarana, Wali Kota Sukabumi Mangsa Jabatan Taun 2013-2018, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M. ngajelaskeun, pancén Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi Mangsa Jabatan Taun 2013-2018 geus réngsé, cindekna tanggal 13 Méi 2018. Tah kulantaran kitu, Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun ka sakumna pihak, hususna ka sakumna ASN (Aparatur Sipil Nagara) atawa PNS (Pagawé Nagri Sipil) di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, sangkan salawasna ngarojong jeung ngabantu kinerja Panjabat Wali Kota Sukabumi, supaya lumangsung sacara hadé jeung lancar.

Dina bagian lain biantarana, Wali Kota Sukabumi ngawilujengkeun sumping ka Panjabat Wali Kota Sukabumi, sarta ngawiljengkeun mancén gawé di Kota Sukabumi. Disagigireun ti éta, ogé ngahaturkeun rébu nuhun ka sakumna pihak, kana pangrojong jeung bantuan sarta gawé bareng salila 5 taun mancén gawé di Kota Sukabumi, anu pamustungannana Kota Sukabumi hasil nyangking 174 prestasi jeung layang pangajén, boh ti Pamaréntah Propinsi Jawa Barat boh ti Pamaréntah Puseur sarta ti luar nagri skala internasional.

Sedengkeun Panjabat Wali Kota Sukabumi, Drs. H. Dady Iskandar, M.M., dina biantaranya neda pangrojong jeung bantuan ka sakumna pihak hususna ka sakumna ASN atawa PNS di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, supaya rupa-rupa pancén anu dilaksanakeun bisa lmangsung sacara hadé jeung lancar. Salajuna dijelaskeun, aya dua pancén utama anu kudu dilaksanakeun, nya éta nyalagarakeun pamaréntahan jeung ngawal Pilkada (Pamilihan Kapala Daérah) Bareng Taun 2018, boh Pilkada Gubernur katut Wakil Gubernur Jawa Barat boh Pilkada Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi.

Tah ku sabab kitu, Panjabat Wali Kota Sukabumi ngingetan ka sakumna ASN atawa PNS di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, sangkan tetep nétral dina prosés éta Pilkada. Lian ti éta, Panjabat Wali Kota Sukabumi ngahaturkeun nuhun ka Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi Mangsa Jabatan Taun 2013-2018, kana sagala rupa pangabdian jeung rupa-rupa kahasilannana salila 5 taun ngajabat Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi. Saterusna ngaharepkeun, éta rupa-rupa prestasi jeung layang pangajén anu dicangking ku Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi Mangsa Jabatan Taun 2013-2018 téh, supaya salawasna dijaga jeung dironjatkeun ku sakumna pihak, malah mandar Kota Sukabumi bisa leuwih hadé deui dina sagala widang.

Saréngséna acara sérén sumérén, diteruskeun kana acara paturay tineung jeung ngabagéakeun Wali Kota Sukabumi, sarta dihadiran ku Pingpinan katut Anggota DPRD Kota Sukabumi, Unsur FKPD (Forum Komunikasi Pingpinan Daérah) Kota Sukabumi, Panjabat Sekda (Sekertaris Daérah) Kota Sukabumi, para Kapala OPD (Organisasi Parangkat Daérah), para Camat jeung Lurah, para Alim Ulama, Inohong Masarakat, Wanoja jeung Pamuda, Inohong Pajoang jeung Atikan, sarta élemén warga masarakat Kota Sukabumi séjénna, cindekna di Gedong Anton Sudjarwo Setukpa Lemdiklat Polri Sukabumi.