JAM GAWÉ ASN SALILA BULAN SUCI ROMADHON TAUN 1439 HIJRIYAH

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Panjabat Sekda (Sekertaris Daérah) Kota Sukabumi, Drs. H. Saléh Makbullah, M.Si. ngajelaskeun, jam gawé ASN (Aparatur Sipil Nagara) atawa PNS (Pagawé Nagri Sipil) di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, salila Bulan Suci Romadhon Taun 1439 Hijriyah, nya éta poé Senén nepi ka poé Kemis ti pukul 08.00 nepi ka pukul 15.00 WIB, jeung istirahat pukul 12.00 nepi ka pukul 12.30 WIB, sarta poé Jumaah ti pukul 08.00 nepi ka pukul 15.30 WIB, jeung istirahat pukul 11.30 nepi ka pukul 12.30 WIB.

Sedengkeun pikeun OPD (Organisasi Parangkat Daérah) anu nerapkeun 6 poé gawé, nya éta poé Senén nepi ka poé Kemis jeung poé Saptu ti pukul 08.00 nepi ka pukul 14.00 WIB, istirahat pukul 12.00 nepi ka pukul 12.30 WIB, sarta poé Jumaah ti pukul 08.00 nepi ka pukul 14.30 WIB, jeung istirahat pukul 11.30 nepi ka pukul 12.30 WIB.

Salajuna dijelaskeun, aturan jam gawé éta téh ngacu kana Surat Ědaran MenPAN-RB (Mentri Pandayagunaan Aparatur Nagara jeung Réformasi Birokrasi) Nomer : 04 Taun 2015 Ngeunaan Panetepan Jam Gawé ASN, TNI jeung Polri dina Bulan Romadhon. Disagigireun ti éta ogé dijelaskeun, éta aturan jam gawé ASN téh geus ditepikeun ka sakumna OPD jeung Instansi Vértikal, sarta Kacamatan jeung Kalurahan nu aya di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, cindekna saméméh Bulan Suci Romadhon.

Tah ku lantaran kitu, Panjabat Sekda Kota Sukabumi cumeluk ka sakumna ASN di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, sangkan salawasna patuh jeung taat sakaligus ngalaksanakeun éta aturan jam gawé, salila Bulan Suci Romadhon Taun 1439 Hijriyah. Saterusna ditandeskeun, saupama aya ASN anu ngareumpak kana éta aturan jam gawé baris ditindak tegas, luyu jeung aturan katut undang-undang anu ditetepkeun. Lantaran dina enggoning ngalaksanaan ibadah puasa téh, teu meunang dijadikeun alesan pikeun ngurangan kuantitas jeung kualitas palayanan ka sakumna lapisan warga masarakat, tapi kudu leuwih dironjatkeun sacara optimal. Sabab digawé ngalayanan warga masarakat ogé, ngarupakeun bagian tina ibadah.

Tah ku ayana éta hal téh, Panjabat Sekda Kota Sukabumi meredih ka sakumna ASN di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, sangkan salawasna usaha satékah polah ngalaksanakeun ibadah sacara hadé jeung husu, sarta balap dina ngalaksanakeun amal kahadéan, pikeun meunang kabarokahan Bulan Suci Romadhon jeung pahala anu manglipet-lipet ti Nu Maha Kawasa.