PANJABAT WALI KOTA SUKABUMI NGALAKSANAKEUN TAARUF JEUNG SILATURAHMI

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Panjabat Wali Kota Sukabumi, Drs. H. Dady Iskandar, M.M., satutas sacara resmi diistrénan ku Gubernur Jawa Barat, Dr. H. Ahmad Héryawan, Lc., M.Si., cindekna tanggal 13 Méi 2018, di Gedong Saté Bandung, langsung ngalaksanakeun pancén sakaligus ngalaksanakeun taaruf jeung silaturahmi katut warga masarakat Kota Sukabumi. Diantarana jeung para Jamaah Masjid Agung Kota Sukabumi satutas Sholat Tarawéh tanggal 18 Méi 2018, sarta jeung para Jamaah Masjid Baiturahman Kalurahan Kebonjati satutas Sholat Subuh Berjamaah tanggal 19 Méi 2018, satuluyna jeung para Jamaah Masjid Al-Islah Kalurahan Citamiang satutas Sholat Tarawéh tanggal 19 Méi 2018, diteruskeun Tarling (Tarawih Nguriling) Tim Safari Ramadhan Muspida Kota Sukabumi Taun 2018, cindekna ti tanggal 21 Méi 2018 nepi ka tanggal 5 Juni 2018.

Dina kasempetan éta, Panjabat Wali Kota Sukabumi neda doa sarta pangrojong ka sakumna lapisan warga masarakat Kota Sukabumi, pikeun babarengan neruskeun pangwangunan di Kota Sukabumi. Maksud jeung tujuannana, supaya rupa-rupa widang pangwangunan anu geus dilaksanakeun di Kota Sukabumi sacara hadé, ka hareupna bisa leuwih hadé deui. Saterusna dijelaskeun, Panjabat Wali Kota Sukabumi mancén gawé di Kota Sukabumi nepi ka aya Wali Kota katut Wakil Wali Sukabumi anu définitif. Tah ku sabab kitu, Panjabat Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, sangkan sagala rupa pancén gawé anu dilaksanakeun bisa lumangsung sacara hadé jeung lancar.

Leuwih jauh dijelaskeun, aya dua pancén gawé utama anu kudu dilaksanakeun ku Panjabat Wali Kota Sukabumi, nya éta nyalagarakeun pamaréntahan jeung ngawal Pilkada (Pamilihan Kapala Daérah) Bareng Taun 2018, nya éta Pilkada Gubernur katut Wakil Gubernur Jawa Barat sarta Pilkada Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi. Tah ku ayana éta hal téh, Panjabat Wali Kota Sukabumi cumeluk ka sakumna lapisan warga masarakat Kota Sukabumi hususna anu geus ngabogaan hak pilih, sangkan ilu biung nyukséskeun éta Pilkada, ku cara nyalurkeun aspirasi jeung hak pilihna, luyu jeung kahayang sarta pilihannana masing-masing.

Salian ti éta, ogé sangkan salawasna usaha satékah polah miara sakaligus ngaronjatkeun tingkat kamandirian jeung kadéwasaan dina ngalaksanakeun éta Pilkada, kaasup dina ngawangun karakter, pasatuan jeung kasatuan bangsa, sarta dina ngajaga sakaligus ngaronjatkeun kaamanan, katartiban, katengtreman, kaayeman jeung karukunan, pikeun nyiptakeun kaayaan kondusif wewengkon Kota Sukabumi. Panjabat Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, kalibetna sakumna lapisan warga masarakat Kota Sukabumi dina éta Pilkada téh, sangkan salawasna merhatikeun sakaligus ngajaga jeung ngajungjung luhur ajén-inajén démokrasi, sarta ngaronjatkeun kasadaran dina ngalaksanakeun pulitik, pikeun nangtukeun nasib warga masarakat jeung daérah ka hareup, hususna dina rupa-rupa kawijakan jeung program pangqwangunan ka nu leuwih hadé deui.