PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI MEUNANG LAYANG PANGAJÉN UHC JKN-KIS AWARD TAUN 2018

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Pamaréntah Kota Sukabumi meunang Layang Pangajén UHC (Universal Héalth Coverage) JKN-KIS (Jaminan Kaséhatan Nasional – Kartuh Indonésia Séhat) Award Taun 2018 ti Persidén RI. Ěta layang pangajén téh dipasrahkeun ku Mentri Dalem Negri RI, Tjahjo Kumolo, ka Panjabat Wali Kota Sukabumi, Drs. H. Dady Iskandar, M.M., cindekna tanggal 23 Méi 2018, di Hotél Grand Mércure Kemayoran, Jakarta Pusat. Sedengkeun saméméhna, Panjabat Wali Kota Sukabumi diogan ka Istana Merdéka, pikeun ngahadiran runtuyan acara jeung pamasrahan sacara simbolis Layang Pangajén UHC JKN-KIS Award Taun 2018, ku Persidén RI, Ir. H. Joko Widodo.

Anapon anu meunang éta layang pangajén téh, kabéhna aya 124 Pamaréntah Daérah sa Indonésia, anu ngawengku 4 Pamaréntah Daérah Propinsi, 92 Pamaréntah Daérah Kabupatén jeung 28 Pamaréntah Daérah Kota. Sedengkeun Pamaréntah Daérah di Propinsi Jawa Barat anu meunang éta layang pangajén téh, kabéhna aya 4 Pamaréntah Daérah Kota jeung Kabupatén, nya éta Kota Cirebon, Kabupatén Cirebon, Kota Sukabumi jeung Kota Bandung.

Panjabat Wali Kota Sukabumi, Drs. H. Dady Iskandar, M.M. ngajelaskeun, Kota Sukabumi meunang Layang Pangajén UHC JKN-KIS Award Taun 2018 téh, ngarupakeun hasil gawé anu rancagé sakumna pihak, hususna sakumna SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) jeung instansi katut lembaga nu aya pakuat-pakaitna. Sabab Kota Sukabumi geus bisa ngalayanan warga masarakat anu ngagunakeun JKN-KIS, nya éta ngahontal 99 peresén leuwih. Tah ku sabab kitu, Panjabat Wali Kota Sukabumi ngahaturkeun nuhun katut layang pangajén anu saluhur-luhurna ka sakumna pihak, sakaligus ngaharepkeun, sangkan Layang Pangajén UHC JKN-KIS Award téh salawasna diraksa jeung diriksa sakaligus dironjatkeun jeung dimekarkeun, malar Kota Sukabumi bisa leuwih hadé deui.

Panjabat Wali Kota Sukabumi ogé ngaharepkeun, ku meunangna éta layang pangajén téh, bisa ngahudangkeun sumanget jeung pancén gawé katut tanggung jawab sakumna pihak nu aya pakuat-pakaitna, hususna dina méré palayanan jeung ngadaptarkeun sakumna padumuk Kota Sukabumi jadi pamilon JKN. Lian ti éta, ogé bisa ngaronjatkeun darajat kaséhatan warga masarakat Kota Sukabumi kanu leuwih hadé deui. Salajuna Panjabat Wali Kota Sukabumi ngajelaskeun, program JKN anu dikalola ku BPJS (Badan Panyalagara Jaminan Sosial) Kaséhatan téh, ngarupakeun sala sahiji program pamaréntah pikeun ngabantu sakumna rahayat Indonésia hususna warga masarakat miskin, sacara gotong royong ku cara jadi pamilon JKN.