BAZNAS KOTA SUKABUMI BARIS NYEBARKEUN 200 BEUNDEUL KUPON ZAKAT KA WARGA MASARAKAT

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Sekertaris Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Sukabumi, Drs. K.H. Muhammad Kusoy, M.Pd. ngajelaskeun, Baznas Kota Sukabumi dina Bulan Suci Romadhon Taun 2018 baris nyebarkeun 200 beundeul kupon zakat ka warga masarakat Kota Sukabumi, ngaliwatan kacamatan jeung kalurahannana masing-masing. Lian ti éta ogé dijelaskeun, saupama dibandingkeun jeung taun 2017, kupon anu disebarkeun dina taun 2018 téh leuwih réa, lantaran dina taun 2017 mah ngan ukur 150 beundeul kupon.

Saterusna dijelaskeun, tina 200 beundeul kupon zakat anu disebarkeun téh, Baznas Kota Sukabumi nargétkan nepi ka Rp. 6 miliar, jeung gedéna 75 peresén bisa langsung dibagikeun ka warga masarakat anu ngabogaan hak narimana, saperti fakir miskin, yatim piatu jeung nu séjénna. Sabab kalurahan jeung kacamatan dibéré kawenangan pikeun langsung nyalurkeunnana ka warga masarakat. Sedengkeun anu 25 peresén deui disetorkeun langsung ka Baznas Kota Sukabumi, pikeun disalurkeun di tingkat kota. Disagédéngeun ti éta ogé dijelaskeun, dina taun 2017 anu geus kaliwat, tina 150 beundeul kupon anu disebarkeun ka warga masarakat téh, ngan ukur 70 beundeul kupon anu kakumpulkeun deui.

Leuwih jauh Sekertaris Baznas Kota Sukabumi ngajelaskeun, Baznas Kota Sukabumi satiap taun salawasna nyebarkeun kupon zakat ka warga masarakat. Maksud jeung tujuannana, sangkan warga masarakat bisa nyalurkeun zakatna ka hiji panto, nya éta ngaliwatan Baznas. Salajuna dijelaskeun, kasadaran warga masarakat dina nyalurkeun zakat kaasup inpak jeung shodaqoh ngaliwatan Baznas, nepi ka danget ieu masih kénéh handap. Tah ku sabab kitu, Baznas Kota Sukabumi salawasna usaha satékah polah jeung ngalaksanakeun sosialisasi ka sakumna lapisan warga masarakat di satiap kalurahan, supaya kasadaran warga masarakat dina nyalurkeun zakat kaasup inpak jeung shodaqoh ngaliwatan Baznas bisa ngaronjat.

Disagigireun ti éta ogé dijelaskeun, saupama nyeueung kana jumlah padumuk Kota Sukabumi taun 2017 anu geus kaliwat nya éta réana 350 rébu jiwa,  padumuk umat Islam anu nyalurkeun zakatna ngaliwatan Baznas ngan ukur 70 rébu jiwa. Ngan parandéné kitu, Sekertaris Baznas Kota Sukabumi ngarasa gedé harepan, dina Bulan Romadhon taun ieu, kasadaran warga masarakat dina nyalurkeun zakat kaasup inpak jeung shodaqoh ngaliwatan Baznas bisa ngaronjat, anu pamustungannana pangumpulan zakat sarta inpak jeung shodaqoh téh bisa ngahontal targét anu geus ditetepkeun.