SAJUMLAH 2 KACAMATAN DI KOTA SUKABUMI GAMPANG KEUNA KU BENCANA

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Dandim (Komandan Distrik Militér) 0607 Kota Sukabumi, Létkol Kav. Mujahidin, sakaligus sabagé Dan Satgas (Komandan Satuan Tugas) PRCPB (Pasukan Réaksi Cepat Pananggulangan Bencana) ngajelaskeun, sajumlah 2 kacamatan di Kota Sukabumi, nya éta Kacamatan Cikolé jeung Kacamatan Baros gampang keuna ku bencana, saupama dibandingkeun jeung 5 kacamatan séjénna di Kota Sukabumi. Hal éta téh didasarkeun kana hasil panalingaan langsung di lapangan jeung hasil ngitung BMKG (Badan Météorologi, Klimatologi jeung Géofisika) sarta unsur liana. Ngan parandéné kitu, teu nutup kamungkinan yén wewengkon kacamatan séjénna di Kota Sukabumi ogé bisa ngabogaan poténsi ngarandapan bencana. Panjelasan Dandim 0607 Kota Sukabumi éta téh, ditepikeun dina Panutupan Simulasi Tanggap Bencana, cindekna tanggal 23 Méi 2018, di Makodim (Markas Kodim) 0607 Kota Sukabumi.

Salian ti éta, Dandim 0607 Kota Sukabumi ngungkabkeun, pikeun bencana di Kacamatan Cikolé leuwih dititikbeuratkeun kana retakan taneuh anu bisa ngabalukarkeun urug. Lantaran wewengkon éta kacamatan téh ngabogaan titik urug jeung gulampéng lamping anu luhur di sabudeur pamukiman warga masarakat. Sedengkeun pikeun Kacamatan Baros, diprédiksi gampang keuna ku bencana caah alatan cai susukan atawa ngahawang mudal. Sabab di éta wewengkon kacamatan téh aya sababaraha susukan atawa wahangan anu ngabogaan poténsi mudal nepi ka ngeueum pamukiman warga masarakat. Anapun usaha pikeun ngungkulan bencana di kadua éta kacamatan téh, dibagi jadi sababaraha tahapan, nya éta ti mimiti mitigasi jeung pananggulangan nepi ka réhabilitasi jeung rékontruksi.

Dina kasempetan éta, Dandim 0607 Kota Sukabumi ngahaturkeun nuhun ka sakumna Unsur FKPD (Forum Komunikasi Pingpinan Daérah) Kota Sukabumi, Polres Sukabumi Kota, Kajaksaan Negri Sukabumi, BPBD (Badan Pananggulangan Bencana Daérah) Kota Sukabumi, BMKG, sarta instansi jeung sakumna élemén warga masarakat, anu ilu biung dina palaksanaan Simulasi Tanggap Bencana ieu. Saterusna dijelaskeun, simulasi ieu téh dilaksanakeun nepi ka 3 poé jeung 14 poé, luyu jeung SOP (Standar Oprasional Prosedur). Dandim 0607 Kota Sukabumi ngaharepkeun, warga masarakat ogé kudu sigap dina nyahareupan bencana, sarta kudu sagancangna lapor saupama aya poténsi bencana. Kitu deui peran Babinsa (Bintara Pembina Désa) kacida pentingna dina nyanghareupan bencana, sigap informasi ti warga, temu cepet jeung lapor cepet.

Sedengkeun Kasrem (Kapala Staf Resor Militér) 061 Suryakencana Bogor, Létkol Kav. Ěko Saptono ngajelaskeun, Simulasi Tanggap Bencana dina taun 2018 ieu anu geus dialokasikeun ku Kodam (Komando Daérah Militér) III Siliwangi téh, dijadwalkeun dilaksanakan di dua tempat, nya éta di Makodim 0607 Kota Sukabumi jeung di Makodim 0608 Cianjur. Anapon maksud jeung tujuan dilaksanakeunnana ieu simulasi téh, diantarana pikeun ngalatih prosedur komando hubungan, antara komandan jeung stafna di lingkungan Kodim jeung éksternalna. Disagédéngeun ti éta, Kasrem 061 Suryakencana Bogor ngaharepkeun, sakumna unsur FKPD, instansi jeung lembaga sarta sakumna élemén warga masarakat séjénna bisa gawé bareng sacara hadé jeung harmonis, hususna dina ngalaksanakeun pananggulangan bencana, luyu jeung Tupoksi (Tugas Poko jeung Fungsi) sarta widang masing-masing.