LAHAN PIKEUN PANGWANGUNAN JALAN TOL BOCIMI DI KOTA SUKABUMI

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Kapala Kantor ATR BPN (Agraria jeung Tata Rohang Badan Patanahan Nasional) Kota Sukabumi, A. Wajah Ganjar nandeskeun, lahan pikeun pangwangunan Jalan Tol Bocimi (Bogor-Ciawi-Sukabumi) di Kota Sukabumi, dina danget ieu keur dilaksanakeun vérifikasi lega widang taneuh. Anapon pikeun nyumponan kabutuhan éta lahan téh, geus aya 178 widang taneuh anu diajukeun ku Kantor ATR BPN Kota Sukabumi tina 160 urang nu boga lahan anu sumebar di 3 kalurahan. Nya éta Kalurahan Karang Tengah Kacamatan Gunung Puyuh 113 widang taneuh tina 113 urang nu boga lahan sarta 58 wangunan jeung 93 widang taneuh anu ngabogaan tanemam.

Salajuna Kalurahan Karamat Kacamatan Gunung Puyuh 3 widang taneuh tina 2 urang nu boga lahan, sarta Kalurahan Subangjaya Kacamatan Cikolé 62 widang taneuh tina 45 urang nu boga lahan katut 25 wangunan jeung 47 widang taneuh anu ngabogaan taneman. Sedengkeun panjang jalan Tol Bocimi di Kota Sukabumi téh, nya éta 1,5 kilométer. Saterusna ditandeskeun, prosés pangukuran lega widang taneuh éta téh geus dilaksanakeun ku dua Tim Satgas (Satuan Tugas), anu tugas jeung pungsina nya éta ngalaksanakeun invéntarisasi jeung idéntifikasi taneuh pikeun Jalan Tol Bocimi Sési 4 di Kota Sukabumi. Anapon tugas kadua éta Satgas téh, nya éta ngalaksanakeun pangukuran jeung yuridisna.

Sabab Kantor ATR BPN Kota Sukabumi geus meunang pancén ti Kanwil (Kantor Wilayah) ATR BPN Propinsi Jawa Barat, pikeun ngalaksanakeun pangukuran jeung pangbébasan taneuh di wewengkon Kota Sukabumi, pikeun nyumponan kabutuhan lahan keur pangwangunan Jalan Tol Bocimi di Kota Sukabumi. Lantaran pangwangunan Jalan Tol Bocimi téh, ditargétkeun ku Pamaréntah Puseur kudu réngsé dina taun 2019 nu bakal datang, sabab asup kana Proyék Strategis Nasional.

Tah ku sabab kitu, Kapala Kantor ATR BPN Kota Sukabumi katut tim jeung réngréngannana, baris salawasna usaha satékah polah ngalaksanakeun panalingaan ka sakabéh widang taneuh anu geus diukur. Maksud jeung tujuannana, nya éta pikeun nyingkahan ayana calo. Lian ti éta, pihak Kantor ATR BPN Kota Sukabumi baris turun langsung ka lapangan katut aparat pananjeur hukum, supaya taya nu boga lahan anu ngagunakeun pihak katilu atawa calo dina ngalaksanakeun prosés pangbébasan lahan milikna. Saterusna ditandeskeun, saupama aya nu boga lahan ngagunakeun pihak katilu dina prosés pangbébasan lahanna, moal dilayanan ku Kantor ATR BPN Kota Sukabumi.