ASISTÉN PAÉKONOMIAN JEUNG PANGWANGUNAN SETDA KOTA SUKABUMI PAMITAN KA SAKUMNA ASN

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Asistén Paékonomian jeung Pangwangunan Setda Kota Sukabumi, H. Dédén Soléhudin, S.Ag., M.M., mingpin apél isuk sakaligus pamitan ka sakumna ASN (Aparatur Sipil Nagara) atawa PNS (Pagawé Nagri Sipil) di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, cindekna tanggal 31 Méi 2018, di Buruan Apél Setda Kota Sukabumi, alatan baris mungkas mangsa bhaktina sabagé ASN di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, cindekna ti mimiti tanggal 1 Juni 2018.

Hadir dina kasempetan éta, para Asistén Daérah Setda Kota Sukabumi séjénna, para Kapala OPD (Organisasi Parangkat Daérah), para Kapala Bagian, para Kapala Widang, para Kapala Sub Bagian jeung Kapala Séksi, sarta para Palaksana.

Dina biantarana Asistén Paékonomian jeung Pangwangunan Setda Kota Sukabumi, H. Dédén Soléhudin, S.Ag., M.M., nyaritakeun ngarasa reueus, lantaran bisa ngabdikeun diri sabagé ASN di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi salila 37 taun leuwih, sarta geus sababaraha kali ganti Kapala Daérah, jeung ti taun ka taunna Kota Sukabumi salawasna ngarandapan kamajuan dina sagala widang. Tah ku lantaran kitu, Asistén Paékonomian jeung Pangwangunan Setda Kota Sukabumi ngaharepkeun ka sakumna pihak hususna ka sakumna ASN di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, sangkan rupa-rupa kamajuan di Kota Sukabumi téh salawasna diraksa jeung diriksa sakaligus dironjatkeun, malar Kota Sukabumi bisa leuwih hadé jeung maju deui dina sagala widang.

Salian ti éta, Asistén Paékonomian jeung Pangwangunan Setda Kota Sukabumi, kalayan asmana pribadi katut kulawarga ngahaturkeun nuhun anu sagedé-gedéna katut layang pangajén anu saluhur-luhurna ka sakumna ASN di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, anu geus babarengan jeung gawé bareng ngalaksanakeun pancén gawé di Kota Sukabumi sacara hadé jeung pinuh ku rasa tanggungjawab sarta disiplin anu luhur. Salajuna Asistén Paékonomian jeung Pangwangunan Setda Kota Sukabumi, neda dihampura ka sakumna ASN di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, kana sagala rupa kakurangan jeung kahilapan salila 37 taun leuwih babarengan jeung gawé bareng ngalaksanakeun pancén gawé di Kota Sukabumi. Lantaran salaku jalma biasa mah, teu leupas tina kakurangan jeung kahilapan.

Saréngséna mingpin apél, Asistén Paékonomian jeung Pangwangunan Setda Kota Sukabumi ngalaksanakeun mushafahah atawa sasalaman jeung sakumna ASN di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, silih hampura tina sagala rupa kakurangan jeung kahilapan salila babarengan jeung gawé bareng ngalaksanakeun pancén gawé di Kota Sukabumi.