PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI MEUNANG DEUI LAYANG PANGAJÉN OPINI WTP PIKEUN KAOPAT KALINA

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Pamaréntah Kota Sukabumi meunang deui Layang Pangajén Opini WTP (Wajar Tanpa Pangacualian) ti BPK RI, kana LKPD (Laporan Kauangan Pamaréntah Daérah) Taun Anggaran 2017 pikeun kaopat kalian. Ěta Layang Pangajén téh dipasrahkeun ku Kapala BPK RI Pawakilan Propinsi Jawa Barat, Arman Syifa, S.ST., M.Acc., Ak., ka Panjabat Wali Kota Sukabumi, Drs. H. Dady Iskandar, M.M., katut Ketua DPRD Kota Sukabumi, Yunus Suhandi, S.IP., cindekna tanggal 30 Méi 2018, di Auditorium Gedong BPK RI Pawakilan Propinsi Jawa Barat. Salian ti Kota Sukabumi, ogé aya 9 kabupatén jeung kota séjénna di Jawa Barat anu meunang WTP kana LHP (Laporan Hasil Pamariksaan) Semester I Taun 2018 Tahap II.

Hadir dina kasempetan éta, Inspéktur Kota Sukabumi, Rudi Juhayat, S.H., Kapala BPKD (Badan Pangalolaan Kauangan Daérah) Kota Sukabumi, Drs. H. Dida Sembada, M.M., Sekertaris DPRD Kota Sukabumi, Asép L. Sukmana, S.H., M.Si., sarta Kapala katut unsur Pingpinan SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) lianna di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi.

Panjabat Wali Kota Sukabumi, Drs. H. Dady Iskandar, M.M. ngajelaskeun, Predikat Opini WTP ngarupakeun pangajén kana pangalolaan anu hadé dina LKPD Taun Anggaran 2017 anu dilaksanakeun ku Pamaréntah Kota Sukabumi. Salajuna dijelaskeun, hasilna Pamaréntah Kota Sukabumi meunang deui Layang Pangajén Opini WTP ieu téh, ku ayana usaha jeung gawé anu rancagé sakumna pagawé di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi jeung DPRD Kota Sukabumi.

Tah ku lantaran kitu, Panjabat Wali Kota Sukabumi ngahaturkeun nuhun katut layang pangajén anu saluhur-luhurna ka sakumna pagawé di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi jeung DPRD Kota Sukabumi, anu geus usaha satékah polah ngajalankeun pancén gawé sahadé-hadéna hususna dina ngalaksanakeun pangalolaan kauangan, anu pamustungannana Pamaréntah Kota Sukabumi hasil deui meunang Layang Pangajén Opini WTP pikeun kaompat kalina ti BPK RI. Panjabat Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, ku meunangna deui éta layang pangajén téh, kudu dijadikeun pecut jeung sumanget ku sakumna pagawé di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi jeung DPRD Kota Sukabumi, pikeun leuwih ngaronjatkeun kinerja hususna dina ngalaksanakeun pangalolaan kauangan.

Sedengkeun Ketua DPRD Kota Sukabumi, Yunus Suhandi, S.IP. ngajelaskeun, kalayan asmana sakumna Pingpinan katut Anggota DPRD Kota Sukabumi, kacida ngaaprésiasi ku meunangna deui Prédikat Opini WTP ku Pamaréntah Kota Sukabumi pikeun kaopat kalina ti BPK RI. Sabab ku meunangna deui Prédikat Opini WTP ieu téh, prosés pangalolaan kauangan di internal Pamaréntah Kota Sukabumi sacara kasat mata geus kacida hadéna. Disagigireun ti éta, Ketua DPRD Kota Sukabumi ogé ngarasa reueus ku meunangna deui Prédikat Opini WTP ieu téh, sakaligus ngaharepkeun ka sakumna pagawé di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi jeung DPRD Kota Sukabumi, sangkan éta prestasi téh salawasana diraksa jeung diriksa sakaligus dironjatkeun, supaya bisa leuwih hadé deui dina ngalaksanakeun pangalolaan kauangan.