TERMINAL TIPEU A K.H. AHMAD SANUSI KOTA SUKABUMI NGALAKSANAKEUN RUPA-RUPA PASIAPAN

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Terminal Tipeu A K.H. Ahmad Sanusi Kota Sukabumi, ngalaksanakeun rupa-rupa pasiapan hususna nu aya kaitannana jeung Panyalagaraan Angkutan Lebaran Terpadu Taun 2018. Tah ku lantaran kitu, pihak Terminal K.H. Ahmad Sanusi Kota Sukabumi, saban poé ngecék kalayakan kandaraan, utamana nu aya kaitannana jeung administrasi katut téknis, supaya sakumna armada nu aya di Terminal K.H. Ahmad Sanusi Kota Sukabumi bisa jalan. Anapon kalayakan satiap kandaraan supaya bisa jalan téh, sala sahijina nya éta kudu bisa ngajamin kasalametan para pangguna jasa transportasi.

Sakumaha anu dijelaskeun ku Kapala Terminal Tipeu A K.H. Ahmad Sanusi Kota Sukabumi, Yukky Rahmat Yunus, A.Md.PPLU., S.M., ruipa-rupa pasiapan Panyalagaraan Angkutan Lebaran Terpadu Taun 2018 téh, baris salawasna dironjatkeun jeung dimekarkeun sakaligus ngaronjatkeun kawaspadaan utamana dina mangsa mapag Idul Fitri, pikeun ngungkulan kajadiannana rupa-rupa hal anu teu diharepkeun dina waktu di jalan. Sedengkeun hal anu kacida penting dilaksanakeun ku Tim Ram Chéck Kandaraan, diantarana ban, erém, kaca jeung lampu-lampu. Saterusna dijelaskeun, saupama dina ngoméannana bisa dilaksanakeun di terminal, dina mangsa éta kénéh ogé langsung dilaksanakeun. Ngan saupama dina ngoméannana teu bisa dilaksanakeun di terminal, ngoméannana dilaksanakeun di garasina masing-masing.

Salian ti éta ogé dijelaskeun, dina danget ieu pihak Terminal Tipeu A K.H. Ahmad Sanusi Kota Sukabumi keur nyanghareupan rupa-rupa pasualan anu kudu sagancangna dibenahan, hususna tina sisi sarana jeung prasarana anu masih kénéh can lengkep, saperti masih kurangna Lampu PJU (Panerangan Jalan Umum) di jero terminal jeung can aya korsi panumpang, sabab kacida mangaruhannana kana paningkatan palayanan. Leuwih jauh Kapala Terminal Tipeu A K.H. Ahmad Sanusi Kota Sukabumi ngajelaskeun, pihakna salawasna usaha satékah polah ngaronjatkeun kaamanan, katartiban, katengtreman jeung kaayeman pikeun para pangguna jasa transportasi di Terminal K.H. Ahmad Sanusi Kota Sukabumi, sakaligus pikeun ngungkulan rupa-rupa hal anu teu diharepkeun ku sakumna pihak.

Nyigeung ngeunaan mahabuna panumpang mudik Idul Fitri di Terminal K.H. Ahmad Sanusi Kota Sukabumi, nurutkeun Kapala Terminal Tipeu A K.H. Ahmad Sanusi Kota Sukabumi, diprédiksi dina H min 10 nepi ka H pleus 7. Tah ku kituna, pihak Terminal Tipeu A K.H. Ahmad Sanusi Kota Sukabumi, dina mangsa kajadian mahabu panumpang, baris leuwih ngaronjatkeun kaamanan, katartiban, katengtreman jeung kaayeman. Anapon maksud jeung tujuannana, nya éta pikeun mére rasa aman, tartib, tengtrem jeung ayem ka para panumpang.