PPDB SMP TAUN 2018-2019 DI KOTA SUKABUMI 90 PERESÉN NGAGUNAKEUN SISTIM ZONASI

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Sakumaha anu dijelaskeun ku Kapala Widang Dikdas (Pendidikan Dasar) Dines Pendidikan jeung Kabudayaan Kota Sukabumi, Drs. Dikdik Kristiana, M.Pd., PPDB (Panarimaan Peserta Didik Baru) SMP Taun 2018-2019, di Kota Sukabumi 90 peresén ngagunakeun sistim zonasi atawa jarak imah calon pamilon atik anyar jeung sakola, sarta jadi prioritas keur calon pamilon atik anyar pikeun ditarima.

Salian ti éta ogé dijelaskeun, digunakeunnana éta sistim téh, luyu jeung Permendikbud (Peraturan Mentri Pendidikan jeung Kabudayaan) RI Nomer 14 Taun 2018 Ngeunaan PPDB, diantarana nyebutkeun, yén anu jadi kritéria utama dina PPDB téh nya éta jarak imah calon pamilon atik anyar jeung sakola, luyu jeung katangtuan zonasi. Tah ku lantaran kitu, dasar panarimaan asup ka SMP di Kota Sukabumi téh dibagi jadi 90 peresén zonasi murni, 5 peresén pikeun jalur prestasi, jeung 5 peresén pikeun pamilon atik pindahan atawa kajadian bencana alam atawa sosial.

Kapala Widang Dikdas Dines Pendidikan jeung Kabudayaan Kota Sukabumi ogé ngajelaskeun, pikeun zonasi murni ditangtukeun ku pamilon atik anyar nya éta milih sakola anu pang deukeutna ti imah. Sedengkeun pikeun jalur prestasi ditangtukeun ayana tambahan ajén prestasi anu ngarojong, saperti OSN (Olimpiadeu Siswa Nasional), O2SN (Olimpiadeu Olahraga Siswa Nasional), jeung FLSN (Féstival Literasi Seni Nasional).

Salajuna dijelaskeun, satiap sakola anu dicalagarakeun ku pamaréntah daérah, wajib narima calon pamilon atik anu dumukna dina radius zona pang deukeutna, saeutikna 90 peresén tina total jumlah sagemblengna pamilon atik anu ditarima. Leuwih jauh dijelaskeun, saupama imah calon pamilon atik aya dina jarak kahiji 5 kilométer baris langsung ditarima, jeung jarak kadua 10 kilométer. Disagigireun ti éta, satiap sakola teu meunang ngabéda-bédakeun calon pamilon atik, sarta kudu narima calon pamilon atik difabel, supaya teu ngabéda-bédakeun calon jeung pamilon atik.

Anapon kuota pamilon atik SMP jeung SD Negri di Kota Sukabumi, dina taun 2018 ngahontal 5 rébu palajar. Sedengkeun jumlah SMP di Kota Sukabumi dina danget ieu ngahontal 44 sakola, anu ngawengku 16 SMP Negri jeung 28 SMP Swasta. Kapala Widang Dikdas Dines Pendidikan jeung Kabudayaan Kota Sukabumi ngajéntrékeun, di Kota Sukabumi leuwih réa SMP Swasta saupama dibandingkeun jeung SMP Negri, sarta dina PPDB aya aturannana. Saterusna dijéntrékeun, ayana aturan PPDB téh, sabagé sala sahiji usaha pikeun pamarataan atikan di Kota Sukabumi, anu pamustungannana moal aya deui istilah sakola élit atawa sakola unggulan.