PANJABAT WALI KOTA SUKABUMI MASRAHKEUN BANTUAN ALAT BANTU KA PANYANDANG DISABILITAS

Reporter :  ARIF HIDAYAT

Redaktur : ENDANG SUMARDI

Panjabat Wali Kota Sukabumi, Drs. H. Dady Iskandar, M.M., dibarengan ku PLT (Palaksana Tugas) Kapala Dines Sosial Kota Sukabumi, Hudi Kodir Wahyu, S.Sos., M.K.M., sacara simbolis masrahkeun bantuan alat bantu ka panyadang disabilitas di Kota Sukabumi, ti Kamentrian Sosial RI, cindekna tanggal 5 Juni  2018, di Buruan Kantor Dines Sosial Kota Sukabumi. Anapon éta alat bantu téh, ngawengku Al-Quran Brailleu dipasrahkeun ka Ěrman Suhérman, Tongkat Putih ka Ěsih Sukaésih, ABD (Alat Bantu Denger) ka Wida Desmara, Tongkat Kélék ka Ěndang Jumadi, jeung Korsi Roda ka Didin Samsudin.

Panjabat Wali Kota Sukabumi, Drs. H. Dady Iskandar, M.M., dina biantarana ngajelaskeun, pamasrahan bantuan éta alat bantu téh ngarupakeun sala sahiji hal anu kacida positifna, lantaran tina ratusan propinsi sarta kabupatén jeung kota di Indonésia, teu kabéh meunang ieu bantuan sacara langsung ti Kamentrian Sosial RI. Tah kulantaran kitu, sakumna pihak patut ngarasa reueus jeung bagja, lantaran Kota Sukabumi dipercaya meunang bantuan alat bantu pikeun panyandang disabilitas langsung ti Kamentrian Sosial RI. Salajuna dijelaskeun, éta alat bantu téh kacida pentingna pikeun jalma anu ngabutuhkeun, utamana pikeun kaum disabilitas.

Panjabat Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, éta alat bantu téh aya mangpaatna keur panyandang disabiltas, pikeun ngarojong paningkatan fungsi fisik jeung sosial, sakaligus pikeun ngurangan kagumantungan ka jalma séjén. Salian ti éta, Panjabat Wali Kota Sukabumi ogé ngaharepkeun ka panyandang disabilitas, sangkan salawasna usaha satékah polah jeung tetep sumanget dina ngajalankeun rupa-rupa kahirupan sabab poé.

Sedengkeun PLT Kapala Dines Sosial Kota Sukabumi, Hudi Kodir Wahyu, S.Sos., M.K.M. ngajelaskeun, éta alat bantu téh ngarupakeun bantuan ti Kamentrian Sosial  RI, anu jumlahna ngahontal 332 siki. Nya éta 20 siki Al-Quran Brailleu, 50 siki Tongkat Putih, 82 siki ABD, 50 siki Tongkat Kélék, 129 siki Korsi Roda, jeung siki Sketboard. Salajuna dijelaskeun, éta alat bantu téh baris dibikeun ka warga masarakat Kota Sukabumi anu ngabutuhkeun, hususna warga masarakat anu teu mampuh. Lian ti éta, Dines Sosial Kota Sukabumi jeung Disdukcapil (Dines Kapadumukan jeung Panyatetan Sipil) Kota Sukabumi, masrahkeun KTP-él (Kartuh Tanda Padumuk éléktronik) jeung KK (Kartuh Kulawarga), ka warga masarakat anu teu mampuh.