SAKABÉH TREUK ANU MUATANNANA GEDÉ TEU MEUNANG NGALIWAT KA WEWENGKON KOTA SUKABUMI

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Sakumaha anu ditandeskeun ku Kapala Widang LLA (Lalu Lintas jeung Angkutan) Dines Pahubungan Kota Sukabumi, H.R. Imran Whardhani, A.Md.LLAJ., S.IP., M.Si., ti mimiti H min 4 Idul Fitri Taun 1439 Hijriyah, sakabéh treuk anu muatannana gedé teu meunang ngaliwat ka wewengkon Kota Sukabumi, kacuali treuk anu muat Bahan Pangan jeung BBM (Bahan Bakar Minyak). Lantaran salila usum mudik jeung balik Idul Fitri, sakabéh kandaraan anu ngakut bahan wangunan, hasil tambang non BBM, treuk témpélan, treuk gandéngan, container, kandaraan barang maksimal 14 rébu kilogram jeung anu ngakut barang ku sumbu tilu atawa leuwih, teu meunang oprasi.

Sedengkeun kandaraan anu diijinkeun oprasi salila usum mudik jeung balik Idul Fitri, diantarana kandaraan anu ngakut bahan kadaharan, ingon-ingon, BBG, BBM, anteuran pos, barang ékspor atawa impor ti jeung ka palabuhan, sarta kandaraan anu dibéré tanda husus pikeun ngakut sepédah motor mudik haratis. Saterusna ditandeskeun, éta hal téh sabagé sala sahiji usaha pikeun ngaantisipasi rupa-rupa hal jeung masalah, anu bisa kajadian dina usum mudik jeung balik Idul Fitri, saperti kamacétan panjang kandaraan jeung kacilakaan patali marga. Salian ti éta, ogé pikeun ngarojong kalancaran jeung kaayeman warga masarakat utamana anu mudik di pajalanan, hususna di Kota Sukabumi.

Disagédéngeun ti éta ogé ditandeskeun, saupaya treuk anu muatannana gedé jadwal oprasina teu diatur, bisa ngabalukarkeun kana kajadiannana panumpukan kandaraan jeung kamacétan patali marga. Leuwih-leuwih di wewengkon Sukabumi, sabagé sala sahiji wewengkon tujuan mudik, sarta dipastikeun baris réa kandaraan anu asup jeung ngaliwatan wewengkon Sukabumi. Tah ku sabab kitu, Dines Pahubungan Kota Sukabumi geus nyiapkeun rupa-rupa léngkah jeung antisipasi, sangkan palaksanaan mudik jeung balik Idul Fitri, hususna di Kota Sukabumi bisa lumangsung sacara hadé jeung lancar, sarta aman jeung tengtrem.

Leuwih jauh Kapala Widang LLA Dines Pahubungan Kota Sukabumi nandeskeun, saupama aya treuk anu bandel ngaliwat ka wewengkon Kota Sukabumi dina usum mudik jeung balik Idul Fitri, baris ditindak tegas jeung ditibanan sangsi, luyu jeung katangtuan aturan katut undang-undang anu ditetepkeun, gawé bareng jeung Satlantas (Satuan Lalu Lintas) Polres Sukabumi Kota. Salajuna ditandeskeun, éta aturan téh salawasna diterapkeun sacara rutin satiap taun, cindekna dina satiap usum mudik jeung balik Idul Fitri, sabagé sala sahiji léngkah jeung usaha prévéntif, pikeun neken kajadiannana panumpukan kandaraan jeung kamacétan patali marga hususna di Kota Sukabumi.